Blueriq platform

Work for your customer

Het Blueriq Platform bestaat uit 5 verschillende lagen, waarmee organisaties hun digitale kracht verder kunnen versterken: Engage, Work, Decide, Learn en Adapt. Work helpt organisaties en medewerkers een proces in te richten dat in dienst staat van de medewerkers en klant of burger.

Platform overzicht Ga naar 'Decide'
Platform afbeelding

De vraag van de klant centraal

Work zorgt voor de uitvoering van het proces in dienst van de medewerker of klant. Alleen de activiteiten die nodig zijn worden uitgevoerd en er zijn geen overbodige handelingen nodig door de slimme samenwerking tussen geautomatiseerde kennistaken en taken voor medewerkers of klanten. De vraag van de klant staat centraal in een zaak. Deze zaak geeft een relevante compositie van alle beschikbare gegevens binnen de organisatie en stelt een dashboard beschikbaar voor alle betrokkenen. Iedere betrokkene ziet hier alleen de informatie die voor hem relevant is op dat moment. De medewerker kan vanuit het dashboard taken starten en gemakkelijk het verloop van de zaak volgen. Zo werkt iedereen vanuit één centrale waarheid.

onze-aanpak_2
work

Process Engine

De Proces Engine is de motor van alle Blueriq processen. Deze engine wordt gevoed door regels en acties, en executeert op basis hiervan taken. Wanneer de situatie complex is en taak orchestratie belangrijk is, komt de Proces Engine het best tot zijn recht.

work

Case Engine

In tegenstelling tot de Proces Engine, executeert de Case Engine acties op basis van de op dat moment aanwezige informatie in de case. Door het toepassen van de regels wordt bepaald welke handelingen op elk moment door het systeem of door de gebruikers kunnen of moeten worden uitgevoerd. Dit maakt de Case Engine perfect voor ieder zaaksysteem.

blogMenno - maart 2020

Blueriq Community

Wil je nog meer weten over het Blueriq Platform of wil je Blueriq in een dag ervaren? Volg dan bijvoorbeeld de training Blueriq in één dag via de Blueriq Academy of meld je aan voor de Blueriq Community om nog veel meer te leren over het platform.

Ga naar de Blueriq Community

Heb je vragen of wil je een demo?

Meer weten over wat onze technologie kan of ervaren hoe het precies werkt in een demo? Neem contact op met Dominique of plan een afspraak.

Neem contact op
Dominique
de Wit
Commercieel manager