Inspecties
Domeinoplossingen Overheid Blueriq inspecties

Blueriq inspecties

Veel grote bedrijven, gemeentes en grote overheidsinstanties moeten vaak controles uitvoeren. Inspecteren of alles wat ze doen voldoet aan de laatste wet- en regelgeving, bepaalde norm of kwaliteitseis. De resultaten van een inspectie bepalen of, en zo ja, welke vervolgstappen of maatregelen er genomen moeten worden tegen de onderneming. Tegen dit besluit kan een organisatie vervolgens bezwaar maken of in beroep gaan. Tijdens dit proces is het essentieel dat de juiste en relevante informatie voor alle betrokken partijen beschikbaar is. Ook moet dit te allen tijde traceerbaar zijn en dient de afhandeling volgens de geldende wet- en regelgeving uitgevoerd te worden. Blueriq Inspecties zorgt ervoor dat dit gewaarborgd wordt.

Blueriq inspecties in de praktijk

Als er één organisatie is die veel te maken heeft met het uitvoeren van controles, dan is het wel de Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA is verantwoordelijk voor het beheersen van veiligheidsrisico’s op verschillende vlakken, zoals bijvoorbeeld productveiligheid en voedselveiligheid. Met de hulp van Blueriq worden de controleprocessen vanuit verschillende domeinen aan elkaar gekoppeld en gestroomlijnd.

over-ons_3
Het proces

Van initiële melding tot inspecties, afdoening en bezwaar & beroep

  1. Start proces op basis van een melding: een consument kan zelf een melding doet via een elektronisch formulier of telefoontje van een ‘misstand’ die geconstateerd is.

  2. Eerste onderzoek: de organisatie waarbij de melding heeft gemaakt, zoekt uit – bijvoorbeeld op basis van de melding – of er aanleiding is tot meer onderzoek. Wanneer er besloten wordt om meer onderzoek uit te voeren, zal een inspecteur een bezoek brengen aan de betrokken organisatie, zoals bijvoorbeeld een restaurant.

  3. Inspectie bezoek: een inspecteur gaat naar de betrokken onderneming, legt al zijn bevindingen vast, neemt indien nodig monsters en controleert of er voldaan wordt aan regelgeving.

    1. Wanneer er tijdens het inspectie bezoek geen problemen naar boven komen, eindigt het proces.
    1. Wanneer er tijdens de inspectie één of meer overtreding worden gevonden, kunnen er vervolgacties in de vorm van maatregelen gekozen worden. De vervolgactie (afdoening) is onder meer afhankelijk van de gepleegde overtreding en (inspectie)historie van de betreffende onderneming.
  1. Bezwaar en beroep proces: indien de onderneming het niet eens is met het genomen besluit dan kan deze bezwaar hiertegen maken.

In alle stappen van bovenstaand proces is informatie over de situatie zeer belangrijk. Dat kan informatie zijn over de uitgevoerde inspectie en vastgestelde bevindingen en de geldende wet- en regelgeving. Ook eerder uitgevoerde inspecties, de maatregelen die daarop gevolgd zijn en eventuele herinspecties die zijn uitgevoerd moeten inzichtelijk zijn om de juiste besluiten te kunnen nemen.

De afronding: bezwaar en beroep proces

Blueriq biedt ondersteuning in alle stappen van het proces: melding, inspectie, afdoening en bezwaar en beroep. Het bezwaar en beroep proces gaat van start wanneer iemand bezwaar maakt tegen een besluit. Door het toenemend aantal bezwaarmakers wordt het steeds belangrijker om juristen en ambtenaren optimaal te ondersteunen en de afhandeling in het proces voor bezwaar en beroep goed en gebruiksvriendelijk te ondersteunen.

Meer over het bezwaar en beroep proces
burger dient bezwaar in

De voordelen op een rij

Meer kennis

De informatiepositie van de medewerker wordt vergroot. Medewerkers hebben zicht op alles wat er speelt en gespeeld heeft en in welke fase van het proces een zaak zit.

Compliant

Besluiten worden genomen op basis van de geldende wet- en regelgeving.

Ondersteuning

De medewerker wordt ondersteund in de wijze waarop hij zijn werkproces kan uitvoeren, hij/zij weet op welk moment welke handelingen moeten worden uitgevoerd.

Termijn bewaking

Door gedurende het proces inzicht te hebben in de verstreken tijd, worden wettelijk vastgestelde termijnen bewaakt en wordt er rekening gehouden met verdagingen en opschortingen.

Efficiëntie

Een efficiëntere inzet van de schaarse middelen en capaciteit.

één waarheid

Werken vanuit een centraal klant en zaakbeeld geeft transparantie aan alle betrokken partijen.

Trendrapport: De staat van de menselijke maat

Uit eerdere onderzoeken bleek dat burgers hun vertrouwen in de overheid verliezen. Er worden geen mensen, maar gezichtsloze organisaties gezien. Door automatisering van de verwerking van duizenden aanvragen voelt de menselijke maat verdwenen. Hoe reageren overheidsinstanties op deze bevindingen en wat kan eraan worden gedaan? Daar heeft Blueriq onderzoek naar gedaan. Lees er alles over in het trendrapport.

Download trendrapport
Web-08630

Meer weten?

Meer weten over Blueriq inspecties of ben je benieuwd wat het inspectieproces van Blueriq binnen jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Robin Adams.

Contact