Business Consultant

Hans van Rooij

Waarom? Dé steeds terugkerende vraag als je met de experts op de afdeling werkt aan de inrichting van het ultieme proces. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke beleving, maar er is maar één doel. Mijn werk is om gezamenlijk toe te werken naar dat ene doel. “Hoe kunnen we het samen beter doen” in plaats van “We moeten het anders doen”. En als het proces klaar is dan beginnen we gewoon weer opnieuw. Het kan namelijk altijd beter.

  • Expert in:
  • blueriq fit
  • centrale overheid
  • dynamic case management
Hans_van_Rooij