Roadmap

Ons platform en onze technologie is continu in ontwikkeling

Wij kennen onze technologie door en door en delen dit graag met business engineers, architecten en developers. Kijk naar onze roadmap en zie waar we nu naartoe werken. Of bekijk onze Research pagina en krijg beeld bij onze onderzoeksprojecten.

Elk onderdeel op onze roadmap is gekoppeld aan een van de categorieën binnen ons platform, namelijk: Engage, Work, Decide, Learn en Adapt. Je ziet op deze afbeelding wat elke categorie mogelijk maakt. En dat verrijken we dus continu, zoals je in onze roadmap ziet.

platform

 

Q1 - 2023

Encore Unit Tests

Decide Afgerond

Release: 15.12

De mogelijkheid om unit tests op bedrijfsregels te modelleren en uitvoeren in Encore.

Q1 - 2023

Encore Data Rules

Decide Afgerond

Release: 15.11

De mogelijkheid om data rules te modelleren en uitvoeren in Encore.

Q2 - 2023

Undockable debug bar

Adapt Afgerond

Release: 15.12

Gemakkelijker gebruik kunnen maken van de profile editor bij grote profielen

Q2 - 2023

BMA - additional rules

Adapt Afgerond

Release: 5.1.0

Er zullen toevoegingen gedaan worden aan de ruleset die BMA biedt. Onder andere met een focus op security gerelateerde zaken.

DCM Dashboarding

Work Afgerond

Release: 15.13

Het standaardiseren van de Dashboards die gebruikt worden om DCM applicaties te ontwikkelen.

Encore Search

Adapt Afgerond

Release: 15.13

Geavanceerd zoeken op en in elementen in Blueriq Encore.

Encore User Management

Adapt Gepland

Gepland op: juli 2023

Binnen het user management kan gespecificeerd worden welke delen van een model een gebruiker mag zien en bewerken.

Blueriq Rijkshuisstijl Angular

Engage Afgerond

Release: -

Het toevoegen van diverse UX mogelijkheden om zowel efficiënte en aantrekkelijke formulieren te modelleren alsook complexe DCM taakafhandelingen die veel datavisualisatie vragen te ondersteunen.

Q3 - 2023

Vrije navigatie

Engage Gepland

Gepland op: september 2023
Release: tbd

Soms maakt het je niet uit in welke volgorde je gebruikers door je applicatie heen bewegen, zolang ze maar op de kritieke punten de benodigde informatie leveren. We introduceren een manier om ervoor te zorgen dat er binnen grensen vrij genavigeerd kan worden door een in Blueriq gemodelleerde flow.

Q3 - 2023

DCM Dashboarding - Design Time

Adapt Gepland

Gepland op: september 2023
Release: tbd

In Blueriq 15 is het nieuwe DCM Dashboarding geïntroduceerd waarmee een executeerde versie is opgeleverd.

Nu gaan we uitwerken dat deze concepten in Blueriq Encore te configureren worden. Dat betekent invulling geven aan een nieuwe projecttype, de dashboard pagina's moeten samengesteld kunnen worden, evenals de menu's en de samenstelling van de dashboard applicatie. 

Naast de configuratie in Encore moet de Business Engineer dit ook naar executie time kunnen krijgen. Daarvoor wordt een eenvoudig nieuw mechanisme uitgewerkt.

Als laatste moet de Business Engineer ook geholpen worden om dit samenspel van DCM Dashboard en Runtime componenten zoals taken en flows te kunnen debuggen. Hiervoor worden de Development Tools uitgebreid zodat ook deze inzetbaar zijn.

Light mode voor ontwikkel- en beheerapplicaties

Adapt Afgerond

Release: 16.2

Light mode voor Blueriq Encore, DCM Maintenance App, Development Dashboard en Profile Editor

REST Security

Adapt Gepland

Gepland op: september 2023
Release: tbd

Standaard mogelijkheid toevoegen voor het toepassen van security op REST service calls.

Versturen van PATCH berichten

Engage Afgerond

Gepland op: september 2023
Release: 16.4

Naast GET, POST, PUT en DELETE ook PATCH berichten kunnen versturen met Blueriq.

File Upload container uitbreidingen

Engage Afgerond

Release: 16.1

Eenvoudigere configuratie van de File Upload container door koppeling rechtstreeks aan het model.

Q4 - 2023

Entity Relationship Diagram (ERD) in Encore

Adapt Gepland

Gepland op: oktober 2023
Release: tbd

Visuele weergave van een dwarsdoorsnede van je domeinmodel. 

Q4 - 2023

DCM Comments

Work Gepland

Gepland op: december 2023
Release: tbd

Verbeteren van de standaard commentaar functionaliteit in Blueriq

Quick test in Encore

Decide Gepland

Gepland op: november 2023
Release: tbd

Testen van business logica vanuit Blueriq Encore.

Inhoud van elementen vergelijken in Encore

Adapt Gepland

Gepland op: oktober 2023
Release: tbd

Hulp bij het vinden van verschillen van de inhoud van een element bij een merge conflict, specialisaties en het reviewen in Blueriq Encore

Q1 - 2024

Q1 - 2024

Decision Requirement Graph (DRG) in Encore

Decide Gepland

Gepland op: januari 2024
Release: tbd

Visuele weergave van hoe een afleiding tot stand komt in Blueriq Encore. 

Terug naar de roadmap

Encore Data Rules

Decide Afgerond

De mogelijkheid om data rules te modelleren en uitvoeren in Encore.

 • Categorie: Decide
 • Release: 15.11
 • Kwartaal: Q1 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De huidige studio is aan vervanging toe, een mooi moment om om de gebruikers ervaring voor Business Engineers te verbeteren.

Wat?

Na afronding van dit onderwerp zal één van de laatste editors afgerond zijn om afscheid te kunnen nemen van de Studio, namelijk de Data Rule. In scope zijn het importeren van een csv-bestand en het modelleren van een data rule daarop.

Terug naar de roadmap

Encore Unit Tests

Decide Afgerond

De mogelijkheid om unit tests op bedrijfsregels te modelleren en uitvoeren in Encore.

 • Categorie: Decide
 • Release: 15.12
 • Kwartaal: Q1 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De huidige studio is aan vervanging toe, een mooi moment om om de gebruikers ervaring voor Business Engineers te verbeteren.

Wat?

Zowel het modelleren van unit tests als het uitvoeren ervan vanuit Blueriq Encore zal na afronding van dit onderwerp mogelijk zijn in Encore.

Terug naar de roadmap

BMA - additional rules

Adapt Afgerond

Er zullen toevoegingen gedaan worden aan de ruleset die BMA biedt. Onder andere met een focus op security gerelateerde zaken.

 • Categorie: Adapt
 • Release: 5.1.0
 • Kwartaal: Q2 - 2023
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner

Waarom?

Security in IT wordt nog steeds belangrijker. Het Blueriq platform neemt daarin inherent aan zijn aard als platform veel van de noodzakelijke checks voor zijn rekening. Echter ook in de modellen moet er scherpte blijven dat er geen (achter)deurtje open blijven of dat er verkeerde infra aangesproken wordt. Met nieuwe rules in de Blueriq Model Analyzer (BMA) willen deze zaken ook afdichten.

Wat?

Er worden regels ontwikkeld die controleren of verschillende services geen harde verwijzingen naar infra bevatten die eigenlijk in configuratiebestanden gedefinieerd moeten worden. Ook gaan we controleren of security inregeling met rollen, in de modellen, volledig is.

Terug naar de roadmap

Undockable debug bar

Adapt Afgerond

Gemakkelijker gebruik kunnen maken van de profile editor bij grote profielen

 • Categorie: Adapt
 • Release: 15.12
 • Kwartaal: Q2 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De in Blueriq 13 en 14 vernieuwde profile editor opent aan de zijkant van het scherm. Dat is in veel gevallen handig gebleken om snel te debuggen en tegelijkertijd de gemodelleerde pagina te bekijken. Echter moet er bij grotere profielen nu meer gescrolld worden tussen de selectie van de instantie en de attribuutwaarden. Ook passen lange namen/waarden soms niet meer op het scherm. Dit heeft geleid tot feedback in de vorm van feature requests van Business Engineers.

Wat?

Als oplossing voor bovenstaande problemen zal het mogelijk worden om de profile editor los te koppelen en in een nieuwe browser native popup te openen, vergelijkbaar met de DevTools in bijvoorbeeld Google Chrome. Het zal mogelijk zijn om het formaat van deze popup te wijzigen waarna de layout zich zal aanpassen. 

Terug naar de roadmap

Encore Search

Adapt Afgerond

Geavanceerd zoeken op en in elementen in Blueriq Encore.

 • Categorie: Adapt
 • Release: 15.13
 • Kwartaal: Q2 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De huidige studio is aan vervanging toe, een mooi moment om om de gebruikers ervaring voor Business Engineers te verbeteren.

Wat?

Met de zoekfunctionaliteit zal het mogelijk zijn om binnen een geselecteerde scope te zoeken op elementen, zoals dit ook mogelijk is in Blueriq Studio.

Terug naar de roadmap

DCM Dashboarding

Work Afgerond

Het standaardiseren van de Dashboards die gebruikt worden om DCM applicaties te ontwikkelen.

 • Categorie: Work
 • Release: 15.13
 • Kwartaal: Q2 - 2023
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner

Waarom?

Om eenvoudiger de DCM applicaties te ontwikkelen gaan we de Dashboards die daarvoor gebruikt worden standaardiseren. Door de standaardisatie kunnen we in de toekomst ook rijkere functies out-of-the-box toevoegen.

Wat?

De nieuwe oplossing betekent minder 'plumbing code' in de modellen, want de nieuwe DCM Dashboards hoeven alleen geconfigureerd en niet meer gemodelleerd te worden. 

De DCM Dashboards gaan als losse applicatie draaien en maken geen gebruik van de Blueriq Runtime.

Vanaf de Dashboard worden exposed flows aangeroepen in de zaakmodellen ten behoeve van de (taak)executie. 

In onze DCM Foundation heeft dit geleid tot 50% minder modules en 15% minder elementen in de modellen.

Terug naar de roadmap

Blueriq Rijkshuisstijl Angular

Engage Afgerond

Het toevoegen van diverse UX mogelijkheden om zowel efficiënte en aantrekkelijke formulieren te modelleren alsook complexe DCM taakafhandelingen die veel datavisualisatie vragen te ondersteunen.

 • Categorie: Engage
 • Release: -
 • Kwartaal: Q2 - 2023
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner

Waarom?

De met Blueriq gemaakte applicaties bij de rijksoverheid worden vaak ingezet om de kenniswerker te ondersteunen. De informatievoorziening moet optimaal ingericht kunnen worden om de taken zo goed mogelijk uit te voeren. Hiervoor worden op verschillende plekken UX-onderzoeken gedaan die vertaalt worden naar nieuwe ontwerpen voor componenten die voor specifieke doeleinden ingezet kunnen worden.

Wat?

De Blueriq Rijkshuisstijl Angular wordt steeds verder uitgebreid door de vertaling van de UX componenten te maken naar UI elementen met de (aangeraden) achterliggende modelconstructies. Door bijvoorbeeld vereenvoudigde datasamenvattingen te maken, overzichtelijke menustructuren of duidelijke gebruikers ondersteunende (fout)meldingen.

Terug naar de roadmap

Encore User Management

Adapt Gepland

Binnen het user management kan gespecificeerd worden welke delen van een model een gebruiker mag zien en bewerken.

 • Categorie: Adapt
 • Gepland op: juli 2023
 • Kwartaal: Q2 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De huidige studio is aan vervanging toe, een mooi moment om om de gebruikers ervaring voor Business Engineers te verbeteren.

Wat?

Deze administratieve functionaliteit zorgt ervoor dat ingeregeld kan worden welke delen van een model een Blueriq Encore gebruiker mag zien en welke delen ook aangepast mogen worden.

Terug naar de roadmap

DCM Dashboarding - Design Time

Adapt Gepland

In Blueriq 15 is het nieuwe DCM Dashboarding geïntroduceerd waarmee een executeerde versie is opgeleverd.

Nu gaan we uitwerken dat deze concepten in Blueriq Encore te configureren worden. Dat betekent invulling geven aan een nieuwe projecttype, de dashboard pagina's moeten samengesteld kunnen worden, evenals de menu's en de samenstelling van de dashboard applicatie. 

Naast de configuratie in Encore moet de Business Engineer dit ook naar executie time kunnen krijgen. Daarvoor wordt een eenvoudig nieuw mechanisme uitgewerkt.

Als laatste moet de Business Engineer ook geholpen worden om dit samenspel van DCM Dashboard en Runtime componenten zoals taken en flows te kunnen debuggen. Hiervoor worden de Development Tools uitgebreid zodat ook deze inzetbaar zijn.

 • Categorie: Adapt
 • Gepland op: september 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q3 - 2023
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner
Terug naar de roadmap

Vrije navigatie

Engage Gepland

Soms maakt het je niet uit in welke volgorde je gebruikers door je applicatie heen bewegen, zolang ze maar op de kritieke punten de benodigde informatie leveren. We introduceren een manier om ervoor te zorgen dat er binnen grensen vrij genavigeerd kan worden door een in Blueriq gemodelleerde flow.

 • Categorie: Engage
 • Gepland op: september 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q3 - 2023
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner

Waarom?

Op het moment dat het niet uitmaakt in welke volgorde je de pagina's van een Blueriq formulier invult,  en je dus ook de mogelijkheid wil bieden om hier vrij tussen te navigeren, dan betekent dat dat je als Business Engineer nogal wat leidingwerk moet leggen. Zo bestaan er in een graaf met n knopen 1/2 n(n-1) mogelijke verbanden. Er rekening mee houdend dat er beide kanten uit genavigeerd moet kunnen worden (ofwel van pagina A naar B, en ook van B naar A) hebben we het dus over n(n-1) flowhandelingen die moeten worden uitgemodelleerd:

Vrije navigatie 

 

In bovenstaand voorbeeld betekent dit dus 56 flowhandelingen die gemodelleerd en onderhouden moeten worden. Het toevoegen van 1 pagina aan dit model resulteert in het toevoegen van 16 flowhandelingen. 

Wat?

Om dit makkelijker te maken breiden we onze flowengine uit met de mogelijkheid om vrije navigatie toe te staan tussen pagina's. Hierdoor hoeven Business Engineers zich geen zorgen meer te maken over alle mogelijke verbanden tussen vrij navigeerbare pagina's. De mogelijkheid om zelf controle te houden over flows, en deze zoals van ouds zelf te modelleren blijft uiteraard gewoon aanwezig.

Hoe?

Er wordt een specifiek flowtype gerealiseerd om te gebruiken voor deze vorm van navigeren. Daarnaast  wordt  er een menu container opgeleverd die de status van de in te vullen pagina's weergeeft. Hierdoor kan gezien worden op welke pagina's er nog gegevens moeten worden ingevuld, of validatiemeldingen moeten worden opgelost. 

 

En daarna?

Als dit alles werkt, willen we dat hierin ook flowing wordt ondersteund, tussen pagina's die conditioneel of meervoudig moeten worden uitgevoerd. Denk aan het itereren over leningdelen of het enkel invullen van partnergegevens indien er daadwerkelijke en partner aanwezig is.

Terug naar de roadmap

REST Security

Adapt Gepland

Standaard mogelijkheid toevoegen voor het toepassen van security op REST service calls.

 • Categorie: Adapt
 • Gepland op: september 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q3 - 2023
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner

Waarom

Security is een belangrijke non-functional van iedere applicatie. Daarom vinden wij het belangrijk om ook voor REST service calls een standaard mogelijkheid toe te voegen aan het platform om beveiligingsopties aan te zetten.

Wat

Voor zowel de aanroepende kant (AQ_RestServiceClient) als de versturende kant (Blueriq as a Rest Service) voegen we standaard opties toe om signering, timestamps en encryptie toe te passen. Daarnaast maken we het eenvoudig voor klanten om hier hun eigen security implementatie op toe te passen.

Terug naar de roadmap

Light mode voor ontwikkel- en beheerapplicaties

Adapt Afgerond

Light mode voor Blueriq Encore, DCM Maintenance App, Development Dashboard en Profile Editor

 • Categorie: Adapt
 • Release: 16.2
 • Kwartaal: Q3 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom

Voor de user interface van Blueriq Encore, de DCM Maintenance App en de development tools gebruiken we ons eigen design system. Hierbij hebben we ons tot nu toe altijd gefocust op de dark mode variant. Echter is er veel vraag naar een light mode waarin er over het algemeen hogere contrastwaarden behaald worden. Dit maakt de user interface in condities met veel omgevingslicht beter leesbaar. We willen onze gebruikers graag de vrijheid geven om zelf op ieder moment te kunnen kiezen tussen een dark en light mode.

Wat

Light mode voor Blueriq Encore, DCM Maintenance App en development tools in aanvulling op de dark mode.

Terug naar de roadmap

File Upload container uitbreidingen

Engage Afgerond

Eenvoudigere configuratie van de File Upload container door koppeling rechtstreeks aan het model.

 • Categorie: Engage
 • Release: 16.1
 • Kwartaal: Q3 - 2023
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner

Waarom

Om meer flexibiliteit te bieden in de configuratie van de File Upload container is het handiger om de parameters dynamisch te maken en te koppelen aan het model zodat de Business Engineer hier meer invloed op kan uitoefenen.

Wat

Enkele parameters worden omgezet naar expressies zodat ze hun waarde door het model kunnen krijgen. Daarnaast wordt toegevoegd dat de container required gezet kan worden, net als attributen, zodat er geen work arounds gemaakt hoeven worden ter validatie.

Terug naar de roadmap

Versturen van PATCH berichten

Engage Afgerond

Naast GET, POST, PUT en DELETE ook PATCH berichten kunnen versturen met Blueriq.

 • Categorie: Engage
 • Gepland op: september 2023
 • Release: 16.4
 • Kwartaal: Q3 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom

Naast de huidige ondersteunde methoden om met REST te communiceren met de buitenwereld (GET, POST, PUT en DELETE), komen we ook use cases tegen waarin het kunnen versturen van een PATCH bericht vanuit Blueriq naar een externe service wenselijk is. 

Wat

Daarom voegen we in Blueriq Encore en de runtime ondersteuning toe om out-of-the-box PATCH berichten te kunnen versturen met Blueriq. Het kunnen ontvangen van PATCH berichten in de context van een Blueriq as a rest service (Baars) zal niet ondersteund worden. 

Terug naar de roadmap

DCM Comments

Work Gepland

Verbeteren van de standaard commentaar functionaliteit in Blueriq

 • Categorie: Work
 • Gepland op: december 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q4 - 2023
Deny Raatgever
Deny Raatgever
Product Owner

Een van de functionaliteiten binnen het afhandelen van een zaak is het plaatsen van Comments. Dit moet vergeleken worden met het aloude ‘geeltje’ op de dossiermap; een herinnering of opmerking voor de huidige behandelaar of voor de andere behandelaars van de zaak.

In deze nieuwe feature zullen we een nieuwe native implementatie voor de DCM Comments maken, die een plek zal krijgen binnen het DCM Dashboard.

Features die in scope zijn:

 1. volledige ondersteuning van de CRUD-operaties.
 2. het toevoegen van zoeken, binnen de zaak
 3. gepagineerd getoond kunnen tonen op het moment dat de hoeveelheid omvangrijk wordt.
 4. naar autorisatie kunnen tonen.

Als laatste moeten we beschouwen hoe we eventueel niet alleen binnen zaken, maar ook ‘over zaken heen’ zoek- en toonfunctionaliteit moeten kunnen hebben.

Terug naar de roadmap

Entity Relationship Diagram (ERD) in Encore

Adapt Gepland

Visuele weergave van een dwarsdoorsnede van je domeinmodel. 

 • Categorie: Adapt
 • Gepland op: oktober 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q4 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom

Het ERD biedt de mogelijkheid om een visueel overzicht te krijgen van een zelf gekozen dwarsdoorsnede van het domeinmodel. Hiermee is de Business Engineer in staat om het model sneller en beter te doorgronden. 

Wat

Het toevoegen van het ERD module element in Blueriq Encore, waarbij de focus ligt op het verkrijgen van overzicht en niet op het opstellen van een domeinmodel vanuit dit overzicht. 

Terug naar de roadmap

Inhoud van elementen vergelijken in Encore

Adapt Gepland

Hulp bij het vinden van verschillen van de inhoud van een element bij een merge conflict, specialisaties en het reviewen in Blueriq Encore

 • Categorie: Adapt
 • Gepland op: oktober 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q4 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom

In sommige gevallen is het als Business Engineer belangrijk om te weten wat de verschillen zijn tussen twee versies van hetzelfde element in Blueriq Encore.

Bijvoorbeeld:

 • Tijdens het oplossen van een merge conflict na het mergen van twee branches.
 • Wanneer een element gespecialiseerd is.
 • Tijdens het reviewen om te bekijken wat er in een element aangepast is sinds de laatste commit.

Wat

We voegen ondersteuning toe bij het opsporen en bekijken van de verschillen in de drie bovenstaande situaties. Voor de eerste twee (merge conflict, specialisatie) bestond er in Blueriq Studio ook al een oplossing. Met de review optie voegen we een nieuwe mogelijkheid toe waarmee de Business Engineer nog beter ondersteund wordt tijdens veelvuldig terugkerende werkzaamheden.

Terug naar de roadmap

Quick test in Encore

Decide Gepland

Testen van business logica vanuit Blueriq Encore.

 • Categorie: Decide
 • Gepland op: november 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q4 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom

Als je als Business Engineer snel wilt weten of de gemodelleerde business logica werkt zoals bedoelt, kan hiervoor de quick test gebruikt worden. Hierin krijgt de Business Engineer ook ondersteuning hoe een afleiding tot stand is gekomen. Het toevoegen van de quick test is onderdeel van de functional debt van Blueriq Encore ten opzichte van Studio.

Wat

De mogelijkheid om snell business logica te testen in Blueriq Encore zonder een unit test te hoeven aanmaken.

Terug naar de roadmap

Decision Requirement Graph (DRG) in Encore

Decide Gepland

Visuele weergave van hoe een afleiding tot stand komt in Blueriq Encore. 

 • Categorie: Decide
 • Gepland op: januari 2024
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q1 - 2024
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom

De DRG in Blueriq Encore ondersteunt de Business Engineer op een visuele en gestandaardiseerde manier bij het modelleren van beslissingen en geeft tevens inzicht in hoe een beslissing met eventuele subbeslissingen tot stand komt. Het toevoegen van de DRG is onderdeel van de functional debt van Blueriq Encore ten opzichte van Studio.

Wat

De DRG in Blueriq Encore. 

x

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf je dan in voor de Blueriq products nieuwsbrief. Zo mis je geen enkele update uit de Blueriq roadmap.

Blueriq Community

Alle ins en outs van het Blueriq Platform?

Documentatie, how-to's en de mogelijkheid om vragen te stellen, je vind het allemaal op de Blueriq Community. De Community is voor iedereen die met Blueriq werkt of met Blueriq in aanraking komt. Nog geen lid? Stuur dan een mailtje via onderstaande knop.

Naar de Blueriq Community Aanmelden
onze-aanpak_1

Meer weten?

Heb je vragen over nieuwe ontwikkelingen of ben je benieuwd naar alle mogelijkheden van het Blueriq platform?
Neem dan contact op met Yuri.

Contact
Yuri
Versluis
Strategic product manager