Roadmap

Ons platform en onze technologie is continu in ontwikkeling

Wij kennen onze technologie door en door en delen dit graag met business engineers, architecten en developers. Kijk naar onze roadmap en zie waar we nu naartoe werken. Of bekijk onze Research pagina en krijg beeld bij onze onderzoeksprojecten.

Elk onderdeel op onze roadmap is gekoppeld aan een van de categorieën binnen ons platform, namelijk: Engage, Work, Decide, Learn en Adapt. Je ziet op deze afbeelding wat elke categorie mogelijk maakt. En dat verrijken we dus continu, zoals je in onze roadmap ziet.

platform

 

Q3 - 2022

Encore Aggregates

Engage Afgerond

Release: 15.4

De mogelijkheid om aggregates in Encore te modelleren.

Q3 - 2022

Encore DCM

Work Afgerond

Release: 15.8

De mogelijkheid om in Encore processen te modelleren.

Q4 - 2022

Encore Projectstructuur

Adapt Afgerond

Release: 15.11

De mogelijkheid om het projectniveau (project-/modulestructuur) te modelleren in Encore.

Q4 - 2022

DCM Failover

Adapt Gepland

Gepland op: maart 2023
Release: tbd

Het mogelijk maken om Blueriq ook in DCM toepassingen met failover ondersteuning te opereren. Bijvoorbeeld in een container- of cloudlandschap.

DCM beschikbaarheid

Work Gepland

Gepland op: december 2022
Release: tbd

DCM sessie failover zorgt ervoor dat de Case engine makkelijk op en af geschaald kan worden, gepland en ongepland.


Q1 - 2023

BMA - additional rules

Adapt Gepland

Gepland op: maart 2023
Release: tbd

Er zullen toevoegingen gedaan worden aan de ruleset die BMA biedt. Onder andere met een focus op security gerelateerde zaken.

Q1 - 2023

DCM Dashboarding

Work Gepland

Gepland op: mei 2023
Release: tbd

Het standaardiseren van de Dashboards die gebruikt worden om DCM applicaties te ontwikkelen.

Encore Data Rules

Decide Afgerond

Release: 15.11

De mogelijkheid om data rules te modelleren en uitvoeren in Encore.

Blueriq Rijkshuisstijl Angular

Engage Gepland

Gepland op: juni 2023
Release: tbd

Het toevoegen van diverse UX mogelijkheden om zowel efficiënte en aantrekkelijke formulieren te modelleren alsook complexe DCM taakafhandelingen die veel datavisualisatie vragen te ondersteunen.

Encore Unit Tests

Decide Gepland

Gepland op: maart 2023

De mogelijkheid om unit tests op bedrijfsregels te modelleren en uitvoeren in Encore.

Encore Search

Adapt Gepland

Gepland op: maart 2023

Geavanceerd zoeken op en in elementen in Blueriq Encore.

Vrije navigatie

Engage Gepland

Gepland op: maart 2023
Release: tbd

Soms maakt het je niet uit in welke volgorde je gebruikers door je applicatie heen bewegen, zolang ze maar op de kritieke punten de benodigde informatie leveren. We introduceren een manier om ervoor te zorgen dat er binnen grensen vrij genavigeerd kan worden door een in Blueriq gemodelleerde flow.

Encore User Management

Adapt Gepland

Gepland op: april 2023

Binnen het user management kan gespecificeerd worden welke delen van een model een gebruiker mag zien en bewerken.

Undockable debug bar

Adapt Gepland

Gepland op: maart 2023
Release: tbd

Gemakkelijker gebruik kunnen maken van de profile editor bij grote profielen

Terug naar de roadmap

Encore DCM

Work Afgerond

De mogelijkheid om in Encore processen te modelleren.

 • Categorie: Work
 • Release: 15.8
 • Kwartaal: Q3 - 2022
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De huidige studio is aan vervanging toe, een mooi moment om om de gebruikers ervaring voor Business Engineers te verbeteren.

Wat?

Met deze stap maken we het mogelijk om processen te modelleren in Blueriq Encore. De scope omvat alle editors die nodig zijn om processen te kunnen modelleren.

 

Terug naar de roadmap

Encore Aggregates

Engage Afgerond

De mogelijkheid om aggregates in Encore te modelleren.

 • Categorie: Engage
 • Release: 15.4
 • Kwartaal: Q3 - 2022
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De huidige studio is aan vervanging toe, een mooi moment om om de gebruikers ervaring voor Business Engineers te verbeteren.

Wat?

Met deze stap maken we het mogelijk om aggregates te modelleren in Blueriq Encore.  Het gaat hierbij niet alleen om de Aggregate editor zelf, maar ook de mogelijkheid om een lijst met aggregates op een pagina te tonen (Aggregate List) en andere gerelateerde containers en service calls.

Terug naar de roadmap

DCM Failover

Adapt Gepland

Het mogelijk maken om Blueriq ook in DCM toepassingen met failover ondersteuning te opereren. Bijvoorbeeld in een container- of cloudlandschap.

 • Categorie: Adapt
 • Gepland op: maart 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q4 - 2022
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner

Waarom?

Om gebruikers geen uitval te laten ondervinden wanneer er (geplande) hinder optreedt in de onderliggende IT infrastructuur.

Wat?

Door de inzet van Redis waar de Blueriq-sessies van de Runtime in worden beheerd zullen gebruikers geen hinder ondervinden wanneer een bepaalde Runtime (gepland) uitvalt. Hiervoor kunnen sessie-constructies die voorheen in DCM gebruikt werden door het gebruik van specifieke containers en services niet meer worden toegepast. Door de inzet van de nieuwe DCM Dashboards kunnen deze functionaliteiten op een vereenvoudigde manier opgebouwd worden.

Terug naar de roadmap

Encore Projectstructuur

Adapt Afgerond

De mogelijkheid om het projectniveau (project-/modulestructuur) te modelleren in Encore.

 • Categorie: Adapt
 • Release: 15.11
 • Kwartaal: Q4 - 2022
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De huidige studio is aan vervanging toe, een mooi moment om om de gebruikers ervaring voor Business Engineers te verbeteren.

Wat?

Met het toevoegen van de mogelijkheid om het projectniveau te modelleren wordt het mogelijk om de modulestructuur van een project te modelleren in een graaf. (Delen van) deze graaf kunnen we vervolgens weer inzetten voor de navigatie binnen een project. Ook het importeren en exporteren van libraries en packages valt binnen de scope. 

Terug naar de roadmap

DCM beschikbaarheid

Work Gepland

DCM sessie failover zorgt ervoor dat de Case engine makkelijk op en af geschaald kan worden, gepland en ongepland.


 • Categorie: Work
 • Gepland op: december 2022
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q4 - 2022
Deny Raatgever
Deny Raatgever
Product Owner

Waarom?

Deze oplossing zorgt ervoor dat alle nieuwe http-requests kunnen worden uitgevoerd door een andere identieke case engines instantie. Hierdoor kunnen case engines makkelijker dynamisch worden op- en afgeschaald en kunnen, bij een case engine die niet beschikbaar is, nieuwe http-requests makkelijker worden afgehandeld door een case engine die nog wel beschikbaar is.

Wat? 

Voor bestaande en nieuwe klanten die DCM inzetten op een dynamisch geschaalde omgeving de DCM Failover is een oplossing dat ervoor zorgt dat de gebruikerssessie buiten Blueriq kan worden opgeslagen. In tegenstelling tot de huidige oplossing, die de gebruikerssessie in het geheugen van een Blueriq Runtime beheert, en daarmee de gebruikerssessie afhankelijk maakt van een specifieke instantie van de Runtime.

 


Terug naar de roadmap

DCM Dashboarding

Work Gepland

Het standaardiseren van de Dashboards die gebruikt worden om DCM applicaties te ontwikkelen.

 • Categorie: Work
 • Gepland op: mei 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q1 - 2023
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner

Waarom?

Om eenvoudiger de DCM applicaties te ontwikkelen gaan we de Dashboards die daarvoor gebruikt worden standaardiseren. Door de standaardisatie kunnen we in de toekomst ook rijkere functies out-of-the-box toevoegen.

Wat?

De nieuwe oplossing betekent minder 'plumbing code' in de modellen, want de nieuwe DCM Dashboards hoeven alleen geconfigureerd en niet meer gemodelleerd te worden. 

De DCM Dashboards gaan als losse applicatie draaien en maken geen gebruik van de Blueriq Runtime.

Vanaf de Dashboard worden exposed flows aangeroepen in de zaakmodellen ten behoeve van de (taak)executie. 

In onze DCM Foundation heeft dit geleid tot 50% minder modules en 15% minder elementen in de modellen.

Terug naar de roadmap

BMA - additional rules

Adapt Gepland

Er zullen toevoegingen gedaan worden aan de ruleset die BMA biedt. Onder andere met een focus op security gerelateerde zaken.

 • Categorie: Adapt
 • Gepland op: maart 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q1 - 2023
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner

Waarom?

Security in IT wordt nog steeds belangrijker. Het Blueriq platform neemt daarin inherent aan zijn aard als platform veel van de noodzakelijke checks voor zijn rekening. Echter ook in de modellen moet er scherpte blijven dat er geen (achter)deurtje open blijven of dat er verkeerde infra aangesproken wordt. Met nieuwe rules in de Blueriq Model Analyzer (BMA) willen deze zaken ook afdichten.

Wat?

Er worden regels ontwikkeld die controleren of verschillende services geen harde verwijzingen naar infra bevatten die eigenlijk in configuratiebestanden gedefinieerd moeten worden. Ook gaan we controleren of security inregeling met rollen, in de modellen, volledig is.

Terug naar de roadmap

Blueriq Rijkshuisstijl Angular

Engage Gepland

Het toevoegen van diverse UX mogelijkheden om zowel efficiënte en aantrekkelijke formulieren te modelleren alsook complexe DCM taakafhandelingen die veel datavisualisatie vragen te ondersteunen.

 • Categorie: Engage
 • Gepland op: juni 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q1 - 2023
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner

Waarom?

De met Blueriq gemaakte applicaties bij de rijksoverheid worden vaak ingezet om de kenniswerker te ondersteunen. De informatievoorziening moet optimaal ingericht kunnen worden om de taken zo goed mogelijk uit te voeren. Hiervoor worden op verschillende plekken UX-onderzoeken gedaan die vertaalt worden naar nieuwe ontwerpen voor componenten die voor specifieke doeleinden ingezet kunnen worden.

Wat?

De Blueriq Rijkshuisstijl Angular wordt steeds verder uitgebreid door de vertaling van de UX componenten te maken naar UI elementen met de (aangeraden) achterliggende modelconstructies. Door bijvoorbeeld vereenvoudigde datasamenvattingen te maken, overzichtelijke menustructuren of duidelijke gebruikers ondersteunende (fout)meldingen.

Terug naar de roadmap

Encore Data Rules

Decide Afgerond

De mogelijkheid om data rules te modelleren en uitvoeren in Encore.

 • Categorie: Decide
 • Release: 15.11
 • Kwartaal: Q1 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De huidige studio is aan vervanging toe, een mooi moment om om de gebruikers ervaring voor Business Engineers te verbeteren.

Wat?

Na afronding van dit onderwerp zal één van de laatste editors afgerond zijn om afscheid te kunnen nemen van de Studio, namelijk de Data Rule. In scope zijn het importeren van een csv-bestand en het modelleren van een data rule daarop.

Terug naar de roadmap

Encore Search

Adapt Gepland

Geavanceerd zoeken op en in elementen in Blueriq Encore.

 • Categorie: Adapt
 • Gepland op: maart 2023
 • Kwartaal: Q1 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De huidige studio is aan vervanging toe, een mooi moment om om de gebruikers ervaring voor Business Engineers te verbeteren.

Wat?

Met de zoekfunctionaliteit zal het mogelijk zijn om binnen een geselecteerde scope te zoeken op elementen, zoals dit ook mogelijk is in Blueriq Studio.

Terug naar de roadmap

Encore Unit Tests

Decide Gepland

De mogelijkheid om unit tests op bedrijfsregels te modelleren en uitvoeren in Encore.

 • Categorie: Decide
 • Gepland op: maart 2023
 • Kwartaal: Q1 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De huidige studio is aan vervanging toe, een mooi moment om om de gebruikers ervaring voor Business Engineers te verbeteren.

Wat?

Zowel het modelleren van unit tests als het uitvoeren ervan vanuit Blueriq Encore zal na afronding van dit onderwerp mogelijk zijn in Encore.

Terug naar de roadmap

Encore User Management

Adapt Gepland

Binnen het user management kan gespecificeerd worden welke delen van een model een gebruiker mag zien en bewerken.

 • Categorie: Adapt
 • Gepland op: april 2023
 • Kwartaal: Q1 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De huidige studio is aan vervanging toe, een mooi moment om om de gebruikers ervaring voor Business Engineers te verbeteren.

Wat?

Deze administratieve functionaliteit zorgt ervoor dat ingeregeld kan worden welke delen van een model een Blueriq Encore gebruiker mag zien en welke delen ook aangepast mogen worden.

Terug naar de roadmap

Vrije navigatie

Engage Gepland

Soms maakt het je niet uit in welke volgorde je gebruikers door je applicatie heen bewegen, zolang ze maar op de kritieke punten de benodigde informatie leveren. We introduceren een manier om ervoor te zorgen dat er binnen grensen vrij genavigeerd kan worden door een in Blueriq gemodelleerde flow.

 • Categorie: Engage
 • Gepland op: maart 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q1 - 2023
Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Product Owner

Waarom?

Op het moment dat het niet uitmaakt in welke volgorde je de pagina's van een Blueriq formulier invult,  en je dus ook de mogelijkheid wil bieden om hier vrij tussen te navigeren, dan betekent dat dat je als Business Engineer nogal wat leidingwerk moet leggen. Zo bestaan er in een graaf met n knopen 1/2 n(n-1) mogelijke verbanden. Er rekening mee houdend dat er beide kanten uit genavigeerd moet kunnen worden (ofwel van pagina A naar B, en ook van B naar A) hebben we het dus over n(n-1) flowhandelingen die moeten worden uitgemodelleerd:

Vrije navigatie 

 

In bovenstaand voorbeeld betekent dit dus 56 flowhandelingen die gemodelleerd en onderhouden moeten worden. Het toevoegen van 1 pagina aan dit model resulteert in het toevoegen van 16 flowhandelingen. 

Wat?

Om dit makkelijker te maken breiden we onze flowengine uit met de mogelijkheid om vrije navigatie toe te staan tussen pagina's. Hierdoor hoeven Business Engineers zich geen zorgen meer te maken over alle mogelijke verbanden tussen vrij navigeerbare pagina's. De mogelijkheid om zelf controle te houden over flows, en deze zoals van ouds zelf te modelleren blijft uiteraard gewoon aanwezig.

Hoe?

Er wordt een specifiek flowtpye gerealiseerd om te gebruiken voor deze vorm van navigeren. Daarnaast  wordt  er een menu container opgeleverd die de status van de in te vullen pagina's weergeeft. Hierdoor kan gezien worden op welke pagina's er nog gegevens moeten worden ingevuld, of validatiemeldingen moeten worden opgelost. 

 

En daarna?

Als dit alles werkt, willen we dat hierin ook flowing wordt ondersteund, tussen pagina's die conditioneel of meervoudig moeten worden uitgevoerd. Denk aan het itereren over leningdelen of het enkel invullen van partnergegevens indien er daadwerkelijke en partner aanwezig is.

Terug naar de roadmap

Undockable debug bar

Adapt Gepland

Gemakkelijker gebruik kunnen maken van de profile editor bij grote profielen

 • Categorie: Adapt
 • Gepland op: maart 2023
 • Release: tbd
 • Kwartaal: Q1 - 2023
Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Waarom?

De in Blueriq 13 en 14 vernieuwde profile editor opent aan de zijkant van het scherm. Dat is in veel gevallen handig gebleken om snel te debuggen en tegelijkertijd de gemodelleerde pagina te bekijken. Echter moet er bij grotere profielen nu meer gescrolld worden tussen de selectie van de instantie en de attribuutwaarden. Ook passen lange namen/waarden soms niet meer op het scherm. Dit heeft geleid tot feedback in de vorm van feature requests van Business Engineers.

Wat?

Als oplossing voor bovenstaande problemen zal het mogelijk worden om de profile editor los te koppelen en in een nieuwe browser native popup te openen, vergelijkbaar met de DevTools in bijvoorbeeld Google Chrome. Het zal mogelijk zijn om het formaat van deze popup te wijzigen waarna de layout zich zal aanpassen. 

Blueriq Community

Alle ins en outs van het Blueriq Platform?

Documentatie, how-to's en de mogelijkheid om vragen te stellen, je vind het allemaal op de Blueriq Community. De Community is voor iedereen die met Blueriq werkt of met Blueriq in aanraking komt. Nog geen lid? Stuur dan een mailtje via onderstaande knop.

Naar de Blueriq Community Aanmelden
onze-aanpak_1

Meer weten?

Heb je vragen over nieuwe ontwikkelingen of ben je benieuwd naar alle mogelijkheden van het Blueriq platform?
Neem dan contact op met Yuri.

Contact
Yuri
Versluis
Strategic product manager