Roadmap

Onze platformen en techologie zijn continu in ontwikkeling

Wij kennen onze technologie door en door en delen dit graag met business engineers, architecten en developers. Kijk naar onze roadmap en zie waar we nu naartoe werken. Of bekijk onze Research pagina en krijg beeld bij onze onderzoeksprojecten.

Elk onderdeel op onze roadmap is gekoppeld aan een van de categorieën binnen ons platform, namelijk: Engage, Work, Decide, Learn en Adapt. Je ziet op deze afbeelding wat elke categorie mogelijk maakt. En dat verrijken we dus continu, zoals je in onze roadmap ziet.

platform

 

Testen voor Business Engineers

Adapt In onderzoek

Hiermee willen we het mogelijk maken dat Business Engineers makkelijker en sneller kunnen testen. Met behulp van de Blueriq testcenter halen we de techniek uit het testen en krijgen Business Engineers sneller feedback wat wel of niet goed gaat

 

 

Platform authenticatie

Adapt In onderzoek

We onderzoeken of we het backend for frontend pattern kunnen doorvoeren voor onze runtime componenten.

DCM Dashboard - standaardfuncties

Work Gepland

Door de standaardisatie in de nieuwe DCM Dashboard applicatie willen we out-of-the-box meer functionaliteiten bieden die gebruikers helpen om efficient en effectief te werken met de zaaksystemen die met Blueriq DCM worden gemaakt.

Taakdata behouden

Work Gepland

Bij het uitvoeren van taken zouden we ervoor willen zorgen dat gebruikers niet overhoopt data verliezen

OpenAPI import in Encore

Adapt Afgerond

Sneller innoveren door geautomatiseerde modelleerstappen voor het aanroepen en creëren van JSON gebaseerde rest services.

Samenwerken en (gevoelige) data

Decide Afgerond

Hoe kunnen we middels matching en homomorphic encryption het mogelijk maken om kenniswerkers te laten leren en samenwerken op gevoelige dossiers?

Dynamisch Instantie Management

Decide Afgerond

Hoe mooi zou het zijn als niet alleen de waardes van de in Blueriq gemodelleerde attributen het resultaat zijn van het toepassen van logica, maar ook de instantiëring van de entiteiten? Dat zijn we momenteel aan het onderzoeken.

DCM Core

Work Afgerond

Om onze dromen waar te maken gaan we onderzoeken hoe we de kernfuncties van onze DCM oplossing radicaal kunnen verbeteren

PostgreSQL

Adapt Afgerond

Om onze tocht naar de cloud eenvoudiger te maken, onderzoeken we hoe we onze componenten kunnen laten werken met PostgreSQL.

Flow debugger

Adapt Afgerond

We creeren inzicht in:

  • het afgelegde pad van een flow,
  • het profiel op gezette momenten in een flow

van een runtime sessie.

Dit wordt gevisualiseerd in Blueriq Encore. 

Probability-based case execution

Learn In onderzoek

Kunnen we ervaringen uit het verleden bij de uitvoering van applicaties gebruiken om ons huidige werk te voorspellen en te versnellen?
Kunnen we de beste volgende actie voorspellen, op basis van eerdere uitvoerings- en casusgegevens, om de resterende uitvoeringstijd voor deze zaak te minimaliseren?

(beschrijving in het engels).

Terug naar innovatie

Testen voor Business Engineers

Adapt In onderzoek

Hiermee willen we het mogelijk maken dat Business Engineers makkelijker en sneller kunnen testen. Met behulp van de Blueriq testcenter halen we de techniek uit het testen en krijgen Business Engineers sneller feedback wat wel of niet goed gaat

 

 

Tijmen Majoor
Tijmen Majoor
Productmanagement

Whitebox testen met Blueriq

Van oudsher worden Blueriq flows veelal getest door tests scenario’s toe te passen op de gehele applicatie waarin deze flows gebruikt worden. Dit betekent dat niet alleen de correcte werking van de flow wordt getest, maar ook de combinatie met de frontend.  Daarnaast kunnen kleinere subflows op deze manier niet afzonderlijk als unit getest worden, maar alleen als onderdeel van een exposed flow waarvan zij deel uitmaken. Deze uitdagingen en meer willen we gaan oplossen met het Blueriq Testcenter.

Het Blueriq Testcenter stelt ons namelijk in staat om flows als unit te testen, ongeacht of ze exposed zijn en zonder “door de frontend heen” te hoeven testen. Hiermee krijgen business engineers betere terugkoppeling tegen minder kosten

Terug naar innovatie

Platform authenticatie

Adapt In onderzoek

We onderzoeken of we het backend for frontend pattern kunnen doorvoeren voor onze runtime componenten.

Tijmen Majoor
Tijmen Majoor
Productmanagement

Platform Authenticatie

Tijdens de realisatie van de DCM dashboards, hebben we een begin gemaakt met het toepassen van het backend for frontend patroon voor het ontwikkelen van een gateway voor de gebruikte authenticatie en authorisatie tokens richting de dashboard component. Om ons platform eenduidig te houden onderzoeken we of we deze methode als standaard voor al onze runtime componenten kunnen hanteren.
Terug naar innovatie

DCM Dashboard - standaardfuncties

Work Gepland

Door de standaardisatie in de nieuwe DCM Dashboard applicatie willen we out-of-the-box meer functionaliteiten bieden die gebruikers helpen om efficient en effectief te werken met de zaaksystemen die met Blueriq DCM worden gemaakt.

Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Productmanagement

Waarom?

Optimalisaties in UX en werkprocessen kunnen door de brede inzet van Blueriq DCM bij de diverse klanten en toepassingen terugvloeien naar het platform.

Wat?

In eerste instantie zullen we onderzoeken hoe we gebruikersprofielen goed kunnen gaan ondersteunen. Dit stelt gebruikers vervolgens bijvoorbeeld in staat om op de Dashboard hun widgets naar wens in te delen.

Uiteindelijk willen we meer native functies toevoegen die gericht zijn op gebruikersondersteuning ten hoeve van de kennisintensieve taken die uitgevoerd worden met Blueriq DCM.

Denk hierbij aan native integraties met DMS'en voor uitgebreid documentbeheer of aan een Berichtenbox die zowel binnen een zaak als over zaken heen ingezet kan worden.

Het toepassen van Case Based Reasoning moet gebruikers helpen door suggesties te geven over de voorzetting van de zaak door gebruik te maken van diverse zaakeigenschappen.

Terug naar innovatie

Taakdata behouden

Work Gepland

Bij het uitvoeren van taken zouden we ervoor willen zorgen dat gebruikers niet overhoopt data verliezen

Deny Raatgever
Deny Raatgever
Product Owner
Op het moment dat er een taak wordt uitgevoerd, wordt er data gewijzigd door de gebruiker. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de gebruiker nier meer reageert, of de sessie wordt afgesloten. We willen ervoor gaan zorgen dat de datawijzigingen die dan zijn doorgevoerd op een manier beschikbaar blijven, zodat de gebruiker verder kan gaan met bewerken waar hij was, zonder opnieuw te hoeven beginnen.
Terug naar innovatie

OpenAPI import in Encore

Adapt Afgerond

Sneller innoveren door geautomatiseerde modelleerstappen voor het aanroepen en creëren van JSON gebaseerde rest services.

Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

OpenAPI import in Encore

Het design time importeren van een xsd- of wsdl-bestand om een soap service te creëren of aan te roepen is al sinds jaar en dag beschikbaar in het Blueriq platform. Deze functionaliteit heeft zich ruimschoots bewezen: door de tijdswinst kan er sneller geinnoveerd worden tegen minder kosten. Daarnaast maakt de import het werk van de business engineer makkelijker en leuker.

Het aanroepen en aanmaken van een op JSON gebaseerde service is ondanks de toegenomen populariteit nog altijd handwerk. Om deze omslachtige, tijdrovende en foutgevoelige werkzaamheden tot een minimum te beperken willen we een vergelijkbare import voor het aanroepen en creëren van JSON gebaseerde rest services.

Terug naar innovatie

Samenwerken en (gevoelige) data

Decide Afgerond

Hoe kunnen we middels matching en homomorphic encryption het mogelijk maken om kenniswerkers te laten leren en samenwerken op gevoelige dossiers?

Yuri Versluis
Yuri Versluis
Productmanagement

Deze situatie is uniek dus eenheid van beleid en uitvoering is niet van toepassing..

In gesprekken die we voeren met onze klanten horen we wel eens dat het voor kenniswerkers lastig is om  over verschillende dossiers eenduidige besluitvorming te doen. Soms komt dit door de verscheidenheid aan dossiers maar soms ook door de (privacy) gevoeligheid van een dossier

Dit is precies de uitdaging die we willen gaan onderzoeken met de volgende hypothese:

Kunnen we middels matching in combinatie met homomorphic encryption het mogelijk maken om patronen te herkennen over dossiers en kenmerken/resultaten terug te geven aan kenniswerkers zonder gevoelige informatie te delen, maar data patronen en resultaten

 

Terug naar innovatie

Dynamisch Instantie Management

Decide Afgerond

Hoe mooi zou het zijn als niet alleen de waardes van de in Blueriq gemodelleerde attributen het resultaat zijn van het toepassen van logica, maar ook de instantiëring van de entiteiten? Dat zijn we momenteel aan het onderzoeken.

Tijmen Majoor
Tijmen Majoor
Productmanagement

Dynamisch Instantie Management

Binnen Blueriq zijn we er trots op dat we door middel van logica, nieuwe informatie kunnen laten afleiden op basis van wat we al weten. Door attributen declaratief te definiëren, kunnen we aangeven op basis van welke gegevens en welke regels een nieuw gegeven tot stand komt.

Hoe mooi zou het nou zijn als niet alleen de waardes van de in Blueriq gemodelleerde attributen het resultaat zijn van het toepassen van logica, maar ook de instantiëring van de entiteiten waar dit de attribute van zijn? Niet alleen de inhoud, maar ook de structuur waarin deze data bestaat, wordt door het systeem beredeneerd. Dit maakt dat onze Business Engineers geen tijd meer hoeven investeren in het modelleren van leidingwerk voor het aanleggen en bewerken van Entiteitsinstanties en relaties hiertussen.

Niet imperatief instantiemanagement

Dat zijn we momenteel aan het onderzoeken. Een eerste implementatie van de functionaliteit wordt momenteel beproefd in de situaties van 2 van onze klanten.

Terug naar innovatie

DCM Core

Work Afgerond

Om onze dromen waar te maken gaan we onderzoeken hoe we de kernfuncties van onze DCM oplossing radicaal kunnen verbeteren

Deny Raatgever
Deny Raatgever
Productmanagement

DCM Core

Bij het menselijk lichaam is de core (buik, rug, bekken) een van de belangrijkste spiergroepen. Die zorgen ervoor dat je op een goede manier je dagelijkse functies kan doen (lopen, bukken en tillen). Ook DCM heeft zo'n core. Hierbij gaat het om de Zaak, Zaak data en de manier hoe de case engine taken in de juiste volgorde zet.

Met dit onderzoek willen we de DCM core functies vernieuwen met als doel om het modelleren en onderhouden van processen sterk te verbeteren en een goede basis neer te leggen om in de toekomst een hoge mate van (AI) intelligentie toe te kunnen voegen aan het Blueriq product

Terug naar innovatie

PostgreSQL

Adapt Afgerond

Om onze tocht naar de cloud eenvoudiger te maken, onderzoeken we hoe we onze componenten kunnen laten werken met PostgreSQL.

Tijmen Majoor
Tijmen Majoor
Productmanagement

PostgreSQL

Het is niet meer te stoppen, onze beweging aan cloudgebaseerde oplossingen. En om deze oplossingen eenduidig en betaalbaar te kunnen  leveren, is het belangrijk om een open source en cloud native inzetbare database te ondersteunen. Om hier invulling aan te geven onderzoeken we de inzetbaarheid van PostgreSQL. Mocht dit een haalbare propositie blijken te zijn,  dan zullen we deze in eerste instantie uiteraard naast de reeds ondersteunde databases gaan ondersteunen.

Terug naar innovatie

Flow debugger

Adapt Afgerond

We creeren inzicht in:

  • het afgelegde pad van een flow,
  • het profiel op gezette momenten in een flow

van een runtime sessie.

Dit wordt gevisualiseerd in Blueriq Encore. 

Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Product Owner

Flow debugger

De flow debugger maakt het voor de business engineer tijdens het ontwikkelen inzichtelijk hoe er door een Blueriq applicatie geflowd wordt en wat er in het profiel staat gedurende een Runtime sessie. Dit is een samenspel tussen de Runtime en Blueriq Encore, waarbij de resultaten in Blueriq Encore gevisualiseerd worden. Dit geldt voor zowel Forms applicaties als Blueriq webservices.

Terug naar innovatie

Probability-based case execution

Learn In onderzoek

Kunnen we ervaringen uit het verleden bij de uitvoering van applicaties gebruiken om ons huidige werk te voorspellen en te versnellen?
Kunnen we de beste volgende actie voorspellen, op basis van eerdere uitvoerings- en casusgegevens, om de resterende uitvoeringstijd voor deze zaak te minimaliseren?

(beschrijving in het engels).

Tijmen Majoor
Tijmen Majoor
Productmanagement

Fact based decision making

Here at Blueriq, we deliver a platform for the design, realization and eventually execution of webservices, forms, processes and case management solutions. We can deliver these functionalities dynamically, by virtue of our ability to execute logic. Our Rule Engine enables us to derive new information from user input, external data or other forms of information by executing the logic that has been modelled into Rules and Decision Tables using our Encore studio.

The information that is thus derived can be used to make decisions, whether these are formal or internal. For instance, the derivation of a fact from input data can result in the decision to perform a task, or the information entered into a form and the subsequent application of business rules to this information can cause the decision to grant a loan, subsidy or product. 

These decisions are all based on factual information, either direct our derived from the execution from rules. These facts are inherently rather rigid: a fact is either true or false. But what if we want to incorporate past experience in our decision making? In a rule-based system this means the rules have to be adapted, so that the derived facts represent the expectations we have because of our experience.

In a software delivery world, even using agile methodologies and a platform like ours that makes designing, realizing, testing and delivering the execution of these rules considerably easier than in a classic high coding context, this means a delivery pipeline has to be traversed, starting with (human!) interpretation of the past experiences and ending with the deployment of a new piece of software. This can be complex, time consuming and error prone. So how can we make our applications use experiences without these setbacks?

When things get more fuzzy

Fuzzy logic classically provides a solution to rules that are not (yet) clear cut. By comparing a current use case to a collection of information gathered earlier, the steps taken in the most similar case found can be repeated. Whether this is the making of a decision or the taking of an action, the similarity to past experiences gives a (limited) guarantee that we can do the same thing again. In reasoning task this is referred to as case-based reasoning, called thus because it requires a case base, or repository of past experiences, to compare a current case to and score similarity by applying a matching algorithm. Usually, similarity score is represented using a percentage. This percentage can be viewed as the probability that execution in this fashion will yield favorable results. The information that is thus derived can be used to make decisions, whether these are formal or internal. For instance, the derivation of a fact from input data can result in the decision to perform a task, or the information entered into a form and the subsequent application of business rules to this information can cause the decision to grant a loan, subsidy or product.

In this initiative we aim to investigate - and realize - the use of experience in predicting favorable future execution, by applying this concept to prediction of case execution speed based on available choices by answering the flowing research question: can we predict the Best Next action, based on past execution and case data, to minimize the remaining execution time for this case?

Road to success

To gradually come to the necessary knowledge and technology, this initiative will be built following these steps:

Future applications

Vragen over nieuwe ontwikkelingen of releases?

Heb je vragen over nieuwe ontwikkelingen of ben je benieuwd naar alle mogelijkheden van het Blueriq platform? Neem dan contact op met Yuri.

Contact
Yuri
Versluis
Strategic Product Manager