Roadmap

Onze platformen en techologie zijn continu in ontwikkeling

Wij kennen onze technologie door en door en delen dit graag met business engineers, architecten en developers. Kijk naar onze roadmap en zie waar we nu naartoe werken. Of bekijk onze Research pagina en krijg beeld bij onze onderzoeksprojecten.

Elk onderdeel op onze roadmap is gekoppeld aan een van de categorieën binnen ons platform, namelijk: Engage, Work, Decide, Learn en Adapt. Je ziet op deze afbeelding wat elke categorie mogelijk maakt. En dat verrijken we dus continu, zoals je in onze roadmap ziet.

platform

 

Samenwerken en (gevoelige) data

Decide Afgerond

Hoe kunnen we middels matching en homomorphic encryption het mogelijk maken om kenniswerkers te laten leren en samenwerken op gevoelige dossiers?

Testen voor Business Engineers

Adapt In onderzoek

Hiermee willen we het mogelijk maken dat Business Engineers makkelijker en sneller kunnen testen. Met behulp van de Blueriq testcenter halen we de techniek uit het testen en krijgen Business Engineers sneller feedback wat wel of niet goed gaat

 

 

Dynamisch Instantie Management

Decide In onderzoek

Hoe mooi zou het zijn als niet alleen de waardes van de in Blueriq gemodelleerde attributen het resultaat zijn van het toepassen van logica, maar ook de instantiëring van de entiteiten? Dat zijn we momenteel aan het onderzoeken.

DCM Core

Work In onderzoek

Om onze dromen waar te maken gaan we onderzoeken hoe we de kernfuncties van onze DCM oplossing radicaal kunnen verbeteren

DCM Dashboard - standaardfuncties

Work Gepland

Door de standaardisatie in de nieuwe DCM Dashboard applicatie willen we out-of-the-box meer functionaliteiten bieden die gebruikers helpen om efficient en effectief te werken met de zaaksystemen die met Blueriq DCM worden gemaakt.

PostgreSQL

Adapt Gepland

Om onze tocht naar de cloud eenvoudiger te maken, onderzoeken we hoe we onze componenten kunnen laten werken met PostgreSQL.

Platform authenticatie

Adapt In onderzoek

We onderzoeken of we het backend for frontend pattern kunnen doorvoeren voor onze runtime componenten.

Flow debugger

Adapt In onderzoek

We creeren inzicht in:

  • het afgelegde pad van een flow,
  • het profiel op gezette momenten in een flow

van een runtime sessie.

Dit wordt gevisualiseerd in Blueriq Encore. 

External Flow - Decoupling

Adapt In onderzoek

Verruiming van de mogelijkheden van dit ontkoppelpatroon.

Terug naar innovatie

Samenwerken en (gevoelige) data

Decide Afgerond

Hoe kunnen we middels matching en homomorphic encryption het mogelijk maken om kenniswerkers te laten leren en samenwerken op gevoelige dossiers?

Yuri Versluis
Yuri Versluis
Productmanagement

Deze situatie is uniek dus eenheid van beleid en uitvoering is niet van toepassing..

In gesprekken die we voeren met onze klanten horen we wel eens dat het voor kenniswerkers lastig is om  over verschillende dossiers eenduidige besluitvorming te doen. Soms komt dit door de verscheidenheid aan dossiers maar soms ook door de (privacy) gevoeligheid van een dossier

Dit is precies de uitdaging die we willen gaan onderzoeken met de volgende hypothese:

Kunnen we middels matching in combinatie met homomorphic encryption het mogelijk maken om patronen te herkennen over dossiers en kenmerken/resultaten terug te geven aan kenniswerkers zonder gevoelige informatie te delen, maar data patronen en resultaten

 

Terug naar innovatie

Testen voor Business Engineers

Adapt In onderzoek

Hiermee willen we het mogelijk maken dat Business Engineers makkelijker en sneller kunnen testen. Met behulp van de Blueriq testcenter halen we de techniek uit het testen en krijgen Business Engineers sneller feedback wat wel of niet goed gaat

 

 

Tijmen Majoor
Tijmen Majoor
Productmanagement

Whitebox testen met Blueriq

Van oudsher worden Blueriq flows veelal getest door tests scenario’s toe te passen op de gehele applicatie waarin deze flows gebruikt worden. Dit betekent dat niet alleen de correcte werking van de flow wordt getest, maar ook de combinatie met de frontend.  Daarnaast kunnen kleinere subflows op deze manier niet afzonderlijk als unit getest worden, maar alleen als onderdeel van een exposed flow waarvan zij deel uitmaken. Deze uitdagingen en meer willen we gaan oplossen met het Blueriq Testcenter.

Het Blueriq Testcenter stelt ons namelijk in staat om flows als unit te testen, ongeacht of ze exposed zijn en zonder “door de frontend heen” te hoeven testen. Hiermee krijgen business engineers betere terugkoppeling tegen minder kosten

Terug naar innovatie

Dynamisch Instantie Management

Decide In onderzoek

Hoe mooi zou het zijn als niet alleen de waardes van de in Blueriq gemodelleerde attributen het resultaat zijn van het toepassen van logica, maar ook de instantiëring van de entiteiten? Dat zijn we momenteel aan het onderzoeken.

Tijmen Majoor
Tijmen Majoor
Productmanagement

Dynamisch Instantie Management

Binnen Blueriq zijn we er trots op dat we door middel van logica, nieuwe informatie kunnen laten afleiden op basis van wat we al weten. Door attributen declaratief te definiëren, kunnen we aangeven op basis van welke gegevens en welke regels een nieuw gegeven tot stand komt.

Hoe mooi zou het nou zijn als niet alleen de waardes van de in Blueriq gemodelleerde attributen het resultaat zijn van het toepassen van logica, maar ook de instantiëring van de entiteiten waar dit de attribute van zijn? Niet alleen de inhoud, maar ook de structuur waarin deze data bestaat, wordt door het systeem beredeneerd. Dit maakt dat onze Business Engineers geen tijd meer hoeven investeren in het modelleren van leidingwerk voor het aanleggen en bewerken van Entiteitsinstanties en relaties hiertussen.

Niet imperatief instantiemanagement

Dat zijn we momenteel aan het onderzoeken. Een eerste implementatie van de functionaliteit wordt momenteel beproefd in de situaties van 2 van onze klanten.

Terug naar innovatie

DCM Core

Work In onderzoek

Om onze dromen waar te maken gaan we onderzoeken hoe we de kernfuncties van onze DCM oplossing radicaal kunnen verbeteren

Deny Raatgever
Deny Raatgever
Productmanagement

DCM Core

Bij het menselijk lichaam is de core (buik, rug, bekken) een van de belangrijkste spiergroepen. Die zorgen ervoor dat je op een goede manier je dagelijkse functies kan doen (lopen, bukken en tillen). Ook DCM heeft zo'n core. Hierbij gaat het om de Zaak, Zaak data en de manier hoe de case engine taken in de juiste volgorde zet.

Met dit onderzoek willen we de DCM core functies vernieuwen met als doel om het modelleren en onderhouden van processen sterk te verbeteren en een goede basis neer te leggen om in de toekomst een hoge mate van (AI) intelligentie toe te kunnen voegen aan het Blueriq product

Terug naar innovatie

DCM Dashboard - standaardfuncties

Work Gepland

Door de standaardisatie in de nieuwe DCM Dashboard applicatie willen we out-of-the-box meer functionaliteiten bieden die gebruikers helpen om efficient en effectief te werken met de zaaksystemen die met Blueriq DCM worden gemaakt.

Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Productmanagement

Waarom?

Optimalisaties in UX en werkprocessen kunnen door de brede inzet van Blueriq DCM bij de diverse klanten en toepassingen terugvloeien naar het platform.

Wat?

In eerste instantie zullen we onderzoeken hoe we gebruikersprofielen goed kunnen gaan ondersteunen. Dit stelt gebruikers vervolgens bijvoorbeeld in staat om op de Dashboard hun widgets naar wens in te delen.

Uiteindelijk willen we meer native functies toevoegen die gericht zijn op gebruikersondersteuning ten hoeve van de kennisintensieve taken die uitgevoerd worden met Blueriq DCM.

Denk hierbij aan native integraties met DMS'en voor uitgebreid documentbeheer of aan een Berichtenbox die zowel binnen een zaak als over zaken heen ingezet kan worden.

Het toepassen van Case Based Reasoning moet gebruikers helpen door suggesties te geven over de voorzetting van de zaak door gebruik te maken van diverse zaakeigenschappen.

Terug naar innovatie

PostgreSQL

Adapt Gepland

Om onze tocht naar de cloud eenvoudiger te maken, onderzoeken we hoe we onze componenten kunnen laten werken met PostgreSQL.

Tijmen Majoor
Tijmen Majoor
Productmanagement

PostgreSQL

Het is niet meer te stoppen, onze beweging aan cloudgebaseerde oplossingen. En om deze oplossingen eenduidig en betaalbaar te kunnen  leveren, is het belangrijk om een open source en cloud native inzetbare database te ondersteunen. Om hier invulling aan te geven onderzoeken we de inzetbaarheid van PostgreSQL. Mocht dit een haalbare propositie blijken te zijn,  dan zullen we deze in eerste instantie uiteraard naast de reeds ondersteunde databases gaan ondersteunen.

Terug naar innovatie

Platform authenticatie

Adapt In onderzoek

We onderzoeken of we het backend for frontend pattern kunnen doorvoeren voor onze runtime componenten.

Tijmen Majoor
Tijmen Majoor
Productmanagement

Platform Authenticatie

Tijdens de realisatie van de DCM dashboards, hebben we een begin gemaakt met het toepassen van het backend for frontend patroon voor het ontwikkelen van een gateway voor de gebruikte authenticatie en authorisatie tokens richting de dashboard component. Om ons platform eenduidig te houden onderzoeken we of we deze methode als standaard voor al onze runtime componenten kunnen hanteren.
Terug naar innovatie

Flow debugger

Adapt In onderzoek

We creeren inzicht in:

  • het afgelegde pad van een flow,
  • het profiel op gezette momenten in een flow

van een runtime sessie.

Dit wordt gevisualiseerd in Blueriq Encore. 

Tijmen Daatselaar
Tijmen Daatselaar
Productmanagement

Flow debugger

De flow debugger maakt het voor de business engineer tijdens het ontwikkelen inzichtelijk hoe er door een Blueriq applicatie geflowd wordt en wat er in het profiel staat gedurende een Runtime sessie. Dit is een samenspel tussen de Runtime en Blueriq Encore, waarbij de resultaten in Blueriq Encore gevisualiseerd worden. Dit geldt voor zowel Forms applicaties als Blueriq webservices.

Terug naar innovatie

External Flow - Decoupling

Adapt In onderzoek

Verruiming van de mogelijkheden van dit ontkoppelpatroon.

Paul Hoeijenbos
Paul Hoeijenbos
Productmanagement
De External flow wordt ingezet als ontkoppelstrategie tussen verschillende Blueriq applicaties. Om dit mechanisme te verbeteren willen we dat de scope van ontkoppeling verruimd wordt zodat je bijvoorbeeld ook verschillende versies van Blueriq met elkaar kan laten samenwerken. Dat maakt het Life Cycle Management van het gehele Blueriq applicatie landschap nog flexibeler en eenvoudiger.

Vragen over nieuwe ontwikkelingen of releases?

Heb je vragen over nieuwe ontwikkelingen of ben je benieuwd naar alle mogelijkheden van het Blueriq platform? Neem dan contact op met Yuri.

Contact
Yuri
Versluis
Strategic Product Manager