Blueriq in het kort

Wat is Blueriq nou precies? Die vraag wordt in bijgaand document beantwoord.

Wat is Blueriq?

Een Business Modeling Platform? Een bedrijf? Een rule engine? Een DCM-systeem?

Wat maak je dan met Blueriq?
Webapplicaties? Klantreizen? Zaken? Customer journey orchestration?


En hoe je dat?
Door te modelleren in plaats van te programmeren?


Met welke onderdelen?
Formulieren? Beslissingen? Processen? Zaken?


Bijgaand document Blueriq in het kort beantwoordt al die vragen.

Vul dit formulier in om het paper te downloaden.