artikel-ibestuur-jan20
07 juni 2020, door Menno Gülpers Blog

Procesdynamiek en écht Dynamisch Case Management (deel 4)

Veel platformen gebruiken Dynamisch Case Management als term om hun manier van werken te duiden. Maar wanneer is een case management systeem eigenlijk dynamisch? In deze serie schrijf ik over verschillende invalshoeken en procesmodellen en hoe de zaak echt centraal staat. 

In de vorige drie blogs heb ik verteld dat een écht dynamisch case management systeem beide invalshoeken moet hebben. En dat kan alleen goed wanneer je een regelgedreven aanpak gebruikt en niet met volgordelijke processen.

In dit artikel staat de Blueriq-zaak centraal, de rode draad van een volledig regelgedreven dynamisch case management applicatie.

dcm-deel4

Het doel van een zaak is het beslissen over een aanvraag voor een product of dienst, bijvoorbeeld een creditcard, subsidie, hypotheek of lening. De aanleiding om zo’n zaak op te starten is een gebeurtenis - life event - bij een consument of burger, zoals de wens om een huis te kopen of een auto aan te schaffen, waarvoor een verzekering nodig is. Maar een zaak kan ook opgestart worden omdat een IT-systeem of een partij in de keten daarom vraagt via een service, bijvoorbeeld wanneer een rentevast-periode bijna afloopt.

In een Blueriq-zaak – dat zal je niet verbazen als je deel 1, 2 en 3 van dit vierluik hebt gelezen – staan de regels centraal. Deze regels kijken continu naar de gestructureerde en ongestructureerde gegevens die in de zaak staan. Zulke gegevens kunnen opgehaald worden uit bronsystemen, gevraagd aan de gebruiker via intelligente formulieren of uitgelezen uit document-systemen. Die gegevens zijn nodig om beslissingen te nemen over hetgeen is aangevraagd. Onnodige gegevens vragen we niet en halen we ook niet op: De zaak bevat alleen het broodnodige om te kunnen beslissen. Deze (sub)beslissingen kunnen objectief zijn, bijvoorbeeld dat de aanvrager volwassen moet zijn, en dus zonder menselijke tussenkomst af te handelen. Maar er zijn ook subjectieve beslissingen. Denk aan een bewijsstuk dat door een expert beoordeeld moet worden op echtheid.

Als er nog niet voldoende gegevens zijn om het (sub)besluit te kunnen maken, dan bieden we activiteiten aan om die gegevens verder te completeren.

De zaak biedt op elk moment een overzicht voor alle betrokkenen. Beter kan ik zeggen dat de zaak op elk moment het overzicht is. De betrokkenen kunnen – afhankelijk van regelgedreven autorisatie – zien wat de situatie is precies is, hoe dicht de zaak bij het doel is, wat er tot nu toe gebeurd is, welke documenten er zijn, etc.

En natuurlijk precies die activiteiten die gedaan kunnen worden om het doel te bereiken.

Verder lezen? Lees hier het laatste deel!

Meer weten over Dynamic Case Management?

Neem dan contact op met Menno.

Bekijk profiel
Menno
Gülpers
blueriq academy manager