Header blog meertaligheid
02 mei 2024, door Rik Schepens Blog

Meertaligheid? Yes, we can!

Blueriq How To

Tegenwoordig gaat het vertalen van teksten steeds gemakkelijker, met tools zoals ChatGPT. Handig, want bij websites is meertaligheid vaker standaard dan uitzondering. Bij op maat gemaakte applicaties is het vaak een stuk lastiger. Het vertalen van een applicatie is dan ook lange tijd een kostbare aangelegenheid geweest, waarbij niet alleen een tolk en/of taalexpert ingehuurd moest worden, maar ook veel werk aan de applicatie ten grondslag lag.

Het was een fluitje van een cent voor mij om de inleidende tekst naar het Albanees te vertalen:

"Në faqe interneti është më shpesh normë sesa përjashtim, por në aplikacionet e bëra në mënyrë të posaçme kjo shpesh nuk është çështje: gjuhët e shumta. Tani për tani, përkthimi i teksteve po bëhet gjithnjë e më i lehtë, me mjete si ChatGPT. Përkthimi i një aplikacioni ka qenë një çështje e kostoshe për një kohë të gjatë, ku jo vetëm që duhej të përdorej një përkthyes dhe/ose ekspert i gjuhës, por gjithashtu kërkohej shumë punë në bazë të aplikacionit. Por si funksionon kjo në Blueriq?”

Als ik deze tekst zou publiceren, zou ik er natuurlijk een expert naar laten kijken, maar het vertalen op zichzelf kost een stuk minder tijd. Maar hoe zit dat dan met een hele applicatie?

Stappenplan meertaligheid in Blueriq
Blueriq is uitgerust met een standaard optie tot meertaligheid, waarbij niet één of twee maar ‘oneindig’ veel talen ondersteund kunnen worden. De functionele mogelijkheid is dus aanwezig; de uitvoering is een kwestie van doen.

Het vertalen van een hele applicatie, mits natuurlijk in Blueriq gemodelleerd, gaat volgens het onderstaande stappenplan:

1.   Exporteer alle teksten naar een CSV-bestand. Vaak zijn dit honderden, dan wel duizenden regels.
2.   Schrijf een Chat GPT (of soortgelijk) ‘prompt’ om betreffend bestand uit te breiden met een extra taal. Of het nu Engels, Frans of Albanees is, dat maakt niet uit.
3.    Importeer het CSV via onze “Language Expansion Tool”. Deze tool zorgt dat het model wordt uitgebreid met:
- Een extra taal;
- Per model-element een extra taal-element; 
- Dit extra element gevuld met de toevoegde vertaling.

Kortom, meertaligheid in applicaties met Blueriq gemakkelijk te realiseren. Dus, gezegd in het Albanees, të shkojmë!

Om rekening mee te houden
De werkelijkheid is altijd wat weerbarstiger en voor belangrijke processen wil je garant kunnen staan voor een goede vertaling. Dus moet je als business engineer altijd controleren of alles klopt. Zo worden afkortingen zoals AVG nog niet altijd vertaald naar GDPR. En zo heb ik ook voorbeelden waarbij de vertaalde tekst voor een knop weliswaar correct was, maar langer dan ik wilde voor een knop. We onderzoeken dus ook deze situaties en kijken hoe we ook dit handwerk verder kunnen verkleinen.

Meer weten?

Onze business engineers of consultants kunnen helpen om deze stappen uit te voeren, maar ik sta ook klaar om je vragen te beantwoorden. Neem voor meer informatie contact met me op.

Bekijk profiel
Rik Schepens Platform Innovation Lead