klanttevredenheid_opmaat
22 september 2022, door Blueriq Blog

Resultaten klanttevredenheid 2022

Jaarlijks benaderen wij al onze klanten om mee te doen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Ook dit jaar hebben weer veel van onze klanten de tijd genomen om wat vragen te beantwoorden zodat wij erachter kunnen komen hoe we onze producten en dienstverlening kunnen versterken. We zetten de belangrijkste uitkomsten op een rij en vertellen hoe we de komende tijd op deze feedback acteren.

video

De belangrijkste resultaten

In de video hiernaast worden kort de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In dit bericht zal er extra toelichting worden gegeven op deze resultaten en worden ook andere resultaten gedeeld. Beginnend met het aantal respondenten.

De resultaten

Over het algemeen wordt zowel het Blueriq product (7,4) als de organisatie (7,5) positief beoordeeld. Ook is de aanbevelingsintentie positief, met een Net Promoter Score (NPS) van 7,2. Waarvan 85,5 % ons beoordeelt met een 7 of hoger. De samenwerking met de mensen van Blueriq scoort het hoogste (8,1). In dit onderzoek kwam vaak naar voren dat het met name onze mensen het verschil maken.

"Besteed goede aandacht aan de kracht van de Blueriqers. De mensen maken het verschil." - AAH

We zijn erg tevreden met deze resultaten. Uiteraard is er ook veel ruimte voor verbetering. Het doel van het onderzoek is immers om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Zo is er bijvoorbeeld ook de vraag gesteld in hoeverre klanten op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het Blueriq platform en werd er een aandachtspunt gevonden:

In hoeverre ben je op de hoogte van de mogelijkheden van het Blueriq Platform?

Veel klanten hebben het gevoel dat ze niet altijd voldoende op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen ons platform en binnen onze organisatie.

Aandachtspunten

Het bovenstaande aandachtspunt wordt sterker benadrukt in de antwoorden op de vraag: Wat zouden we kunnen verbeteren of aanpassen? Antwoorden hierop waren:

"Sneller en proactiever signalen oppakken die voor de klant belangrijk zijn."

"Meer klantspecifiek communiceren op gebied van opgeleverde functionaliteiten en de toepasbaarheid ervan."

"De business beter op de hoogte houden van de voortgang van ingediende bugs."

"Meer strategisch interactie met de klant."


Klantspecifieke communicatie en algemene communicatie van de ontwikkelingen binnen Blueriq is dus een belangrijk punt. Onze klanten willen proactiever geïnformeerd  worden over updates en wijzigingen in het Blueriq platform. Dit punt stond door eerdere klanttevredenheidsonderzoeken al hoog op de agenda. Daarom is eerder dit jaar de Blueriq Roadmap gelanceerd. In de roadmap worden alle ontwikkelingen binnen het Blueriq plaform gedeeld en is het ook mogelijk om alvast vooruit te kijken. Blueriq'ers kunnen deze roadmap gebruiken in hun gesprekken met de klant en aangeven welke zaken op deze roadmap voor de organisatie van toepassing zijn. Op deze manier willen we onze communicatie met betrekking tot ons platform verbeteren. Daarnaast zorgen we dat in onze nieuwsbrief (welke elk kwartaal verschijnt) ons platform en de roadmap aandacht krijgt. Ontwikkelingen in de markt communiceren we zoveel mogelijk met updates op de website (zoals deze), in onze nieuwsbrief en op social media. Ook organiseren we regelmatig webinars om onze klanten te informeren over onze producten.

Van meetmoment naar programma

Door de hoeveelheid reacties per klant, waren we dit jaar in staat om per klant belangrijke verbeterpunten te signaleren. Deze zijn besproken met alle klantteams. De komende tijd nemen we de tijd om met onze klanten verder in gesprek te gaan om de specifieke verbeterpunten aan te pakken. Klanttevredenheid is een belangrijk thema voor elke Blueriq'er. Het is voor ons programma, wat het gehele jaar de aandacht krijgt. De resultaten die we hier delen, zijn slecht een weergave van het jaarlijkse meetmoment.

 

Meer weten?

Wil je meer weten of graag verder praten over de resultaten van het onderzoek of het Customer Experience programma van Blueriq? Neem dan contact op met Anita van Meer - van Bokstel

Contact
Anita van Meer- van Bokstel Manager Marketing & Proposition