04 december 2017, door Menno Gülpers Blog

Je doet het helemaal verkeerd, Menno!

Ik ging laatst met vrienden naar een Escaperoom. Deze bestond uit meerdere kamers die je achter elkaar moet ontgrendelen. Bij binnenkomst in de eerste kamer ging iedereen direct fanatiek zoeken en puzzelen. Ik liep meteen naar de uitgang van de eerste kamer en voelde of de deur open was. “Je doet het helemaal verkeerd Menno. Je moet puzzelen.” In de tweede kamer deed ik het nog “verkeerd” en liep ik weer meteen naar de (ook weer gesloten) uitgang. Bij de derde en vierde kamer puzzelde ik meteen vrolijk mee.

De escaperoom doet mij denken aan de soort processen die we met Blueriq implementeren en die ik dus ook in onze opleidingen gebruik. Dat zijn processen die een vooraf vastgesteld doel hebben, zoals een aanvraag inwilligen. Makkelijk te vergelijken met een escaperoom. Bij een escaperoom is er ook een vooraf vastgesteld doel, namelijk eruit komen. Niet alleen de doelen, maar ook de processen zijn vergelijkbaar. Processen van Blueriq bestaan altijd uit meerder fases – in het geval van de escaperoom de kamers – die elk ook een doel hebben, zoals het verzamelen van informatie of het nemen van een besluit. Als er voldoende gegevens bekend zijn in een fase, springt het proces meteen door naar de volgende fase. Zelfs als er nog van alles te doen is in die fase. Of in termen van de escaperoom: er zijn nog onopgeloste puzzels. Als er voldoende informatie is om door te gaan – de deur gaat open – dan gaan we meteen door en laten we de puzzels links liggen. Ik denk dat ik daarom meteen naar de deur in de eerste kamer liep. In mijn (een beetje door deze processen gekleurde) ogen ging het bij die kamer maar om één ding: eruit gaan.

Mijn vrienden werken niet in de IT. Toen ik bij de borrel achteraf aan de hand van de proces-analogie mijn gedrag in de eerste kamer verklaarde, begon het ook niet te dagen. Sterker nog, zij waren juist van mening dat flexibele processen helemaal niet bestaan! De processen die zij kennen (zoals de aanvraag voor een vergunning, hypotheek of verzekering) zijn lineair, bestaan uit talloze stappen die altijd allemaal doorlopen moeten worden, door iedereen die het proces start. In escaperoom-termen: puzzelen om het puzzelen. Niet om het doel te bereiken: de escape room verlaten. Ze ondergaan processen en beschouwen deze als een gegeven. Soms zelfs als een noodzakelijk kwaad.

Bij Blueriq ontwerpen we processen. Daarbij houden we altijd in het achterhoofd dat het behalen van het doel belangrijker is dan het uitvoeren van de voorgeschreven activiteiten. En dat de manier om snel en eenvoudig bij het doel te komen, per persoon verschilt.

Kortom, wij puzzelen niet om het puzzelen zelf. En ik deed het dus helemaal niet verkeerd!

Klaar met puzzelen om te puzzelen?

We kunnen je van alles vertellen over hoe we processen inrichten. Waarbij het behalen van doel belangrijker is dan het uitvoeren van voorgeschreven activiteiten. Menno vertelt er je graag meer over.

Maak een afspraak Bekijk profiel
Menno
Gülpers
Blueriq Academy Manager