16 september 2019, door Hans van Rooij Blog

De zorgmarkt is een flipperkast

Hoe we dat kunnen veranderen

De zorgmarkt is als een flipperkast. Anno 2019 gooien we er 100 miljard euro in en vervolgens is onduidelijk waar het geld terecht gaat komen. En misschien nog wel belangrijker, of het besteed wordt aan zinvolle zorg.  Krijgt de patiënt de juiste zorg of misschien wel dubbel of juist helemaal niet? Zorgkosten worden onbetaalbaar (174 miljard in 2040 volgens het RIVM). Als we zo doorgaan dan gaat de flipperkast op tilt!

Het voornaamste probleem is dat de regie rondom een patiënt voor een belangrijk deel ontbreekt. Vaak zijn meerdere organisaties betrokken bij de behandeling van een patiënt. Ieder met hun eigen zorgplan en goede bedoelingen. Omdat regie op patiëntniveau ontbreekt, komt veel onder- of overbehandeling voor. Naast dat dat niet efficiënt is, is het ook nog eens onpersoonlijk en onduidelijk voor de patiënt. En die patiënt, dat zijn wij! De burger van Nederland.

Bovenstaand heeft als gevolg dat er steeds meer calamiteiten ontstaan, soms zelfs met dodelijke afloop, die met de juiste samenwerking voorkomen hadden kunnen worden. Zorgpremies worden bijna jaarlijks verhoogd en het ziekteverzuim en personeelsverloop in de zorgsector is opnieuw fors toegenomen. Als belangrijkste oorzaak wordt vaak de administratieve last genoemd. Kortom, tijd voor verandering!

De patiënt centraal, de zorgverlener in zijn kracht en de zorgkosten omlaag. Dat is wat moet gebeuren in Nederland.

Tijd voor verandering

De patiënt centraal, de zorgverlener in zijn kracht en de zorgkosten omlaag. Dat zijn de uitdagingen waarvoor we in Nederland staan. Het lijkt een onmogelijke spagaat, maar dat is het niet. Laten we alvast eens naar de toekomst kijken.

Vanaf 2020 is elke zorgaanbieder wettelijk verplicht een patiënt inzage te geven in zijn medische gegevens. Gevolg daarvan is dat elke organisatie een portaal inricht waarin de patiënt zijn medische gegevens kan raadplegen. Maar een patiënt heeft vaak meerdere behandelaars. De patiënt moet dus in meerdere portalen inloggen om bij zijn of haar informatie te komen. Bovendien ontbreekt elk overzicht in deze toch al zo lastige materie.

Inmiddels heeft ook de PGO zijn intrede gedaan. De Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Elke burger kan zich aansluiten bij een PGO. Via de PGO krijgt de patiënt (burger) regie over zijn medische informatie. Via de PGO kan de burger bepalen welke zorgverlener welke medische informatie van hem of haar mag inzien. MedMij is een nieuwe standaard waarmee deze informatie wordt uitgewisseld tussen zorgaanbieders. Dat is een begin, maar het kan beter. Voor een patiënt of burger is het moeilijk (lees onmogelijk) om te weten welke behandelingen en behandelaars de beste oplossing bieden voor haar probleem.

Dat los je op door gebruik te maken van één vertrouwenspersoon die de patiënt kent en de regie voor hem voert in de jungle die ‘De Zorg’ heet. Iemand die niet alleen toegang heeft tot al je medische informatie, van alle behandelaars, maar ook kan samenwerken met deze andere behandelaars. We kennen die vertrouwenspersoon al, het is onze eigen huisarts. Die krijgt de rol van regisseur en heeft een patiënten dashboard dat alle actuele gegevens (röntgenfoto’s, lab uitslagen, specialist rapportages, zelfmeet resultaten enz.) bevat. Maar alleen toegang tot al die medische informatie is niet de oplossing. Samenwerking in virtuele zorgketens wél.

De sleutel is samenwerken

Er is één patiënt en die heeft een probleem. Zoals bekend, zijn vaak meerdere behandelaars nodig om dit probleem op te lossen. Deze behandelaars moeten samenwerken en één behandelplan opstellen. Dat is een uniek plan voor een specifiek probleem van een specifieke patiënt. Geen standaard plan dus. Misschien komen de behandelaars halverwege de behandeling er nog achter dat er andere behandelaars nodig zijn of verandert de situatie van de patiënt. Het plan moet dus ook eenvoudig aangepast kunnen worden. Vervolgens zijn er van allerhande regels en richtlijnen die van toepassing zijn bij de uitvoering van dat plan. Best ingewikkeld. En toch is het mogelijk!

Door niet alleen vanuit de eigen discipline te kijken en digitale drempels weg te nemen, kan iedere zorgaanbieder en ketenpartner optimaal vanuit één behandelplan samenwerken. Hierdoor wordt er veel op onnodige handelingen bespaard, wordt alle relevante informatie gedeeld en wordt niets onnodig of dubbel geregistreerd. Zorgkosten dalen, terwijl de kwaliteit stijgt. En, niet onbelangrijk: patiënten en burgers worden snel, efficiënt én persoonlijk geholpen.

Weg met de flipperkast

De technologie die de patiënt centraal stelt, is er al. Wij vertrouwen daarvoor op Dynamic Case Management. Dit zaaksysteem zet het doel centraal, niet de weg ernaar toe. Die wordt onderweg bepaald en indien nodig steeds bijgesteld. Het proces moet voor iedereen begrijpelijk zijn, maar toch de complexiteit aankunnen.  De regisseur? Dat is de patiënt zelf, samen met zijn huisarts.

Tijd om de Zorg-flipperkast op te ruimen. Door samen te werken met alle behandelaars aan één doel. Door samen te bepalen welke weg het beste past bij de patiënt. Daarmee gaan de kosten omlaag, de kwaliteit omhoog en kunnen behandelaars zich weer richten op wat ze het liefste doen én het beste kunnen: zinnige, zuinige en persoonlijke zorg leveren aan hun patiënten.

Klaar om de flipperkast op te ruimen?

Of wil je meer weten over het verhaal van Hans?  Of ben je benieuwd hoe wij organisaties binnen de zorg helpen? Neem dan contact op met Hans voor meer informatie.

Bekijk profiel
Hans
van Rooij
Business Consultant