Pensioenen-banner-1
18 april 2024, door René Frankena Blog

De toekomst van pensioenplanning

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen staat de pensioensector voor een reeks uitdagingen. Niet alleen op administratief gebied, maar vooral ook op het gebied van communicatie naar mensen toe, met duidelijke uitleg over wat er hetzelfde blijft en wat er verandert in hun pensioenregeling. Hoe zorg je ervoor dat deze communicatie effectief is?

Dit artikel verscheen eerder in het VVP magazine.

Dit is een probleem waar de pensioensector al jaren mee worstelt: Hoe motiveer je mensen om meer controle te krijgen over hun financiële situatie na pensionering? Om dit te bereiken zijn verschillende elementen van belang.

1. Allereerst is er een aanleiding nodig die zorgt voor urgentie. Voor de meeste mensen gebeurt dit pas enkele jaren voor hun pensioen, wanneer ze er (te laat) achter komen dat er minder is opgebouwd dan ze dachten. De veranderingen in de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen helpen om deze urgentie naar voren te halen.

2. Daarnaast is inzicht een vereiste om actie te kunnen ondernemen. Dit vergt mentale inspanning of de hulp van een kostbare financieel adviseur, of misschien wel beide. Gelukkig biedt digitalisering mogelijkheden voor consumenten om zelf veel van de benodigde gegevens te verzamelen en te analyseren. Het verkregen inzicht kan aanleiding zijn om alsnog een financieel adviseur in te schakelen, maar dan met een veel gerichtere vraag.

3. Het derde element speelt meer in op het onderbewuste. Onderzoek toont aan dat hoewel pensioen als belangrijk wordt beschouwd, velen toch niet gemotiveerd zijn om zich erin te verdiepen en maatregelen te nemen. Dit komt niet alleen door de complexiteit van het onderwerp, maar ook doordat sparen voor de toekomstige versie van jezelf op een onbewust emotioneel niveau aanvoelt als geld geven aan een onbekende. Hoe kun je mensen helpen een relatie op te bouwen met die ‘onbekende’ toekomstige versie van zichzelf?

zo-pensioen-fotos

Blueriq heeft een nieuw concept ontwikkeld om zowel de rationele als de emotionele kant van mensen te activeren om in actie te komen: Zo.Pensioen. De applicatie geeft inzicht in wat men nu heeft opgebouwd, helpt te bepalen wat men later nodig heeft en wat het eventuele tekort is. Vervolgens reikt de applicatie handelingsperspectieven aan om meteen actie te ondernemen. Alles wat men wel of niet doet, heeft direct effect op de financiële situatie van de ‘toekomstige ik’. Daarom wordt deze persoon ‘levend’ gemaakt door de gebruiker met behulp van AI te verouderen en als avatar de gesprekspartner te maken in de app. Deze avatar houdt via een chatdialoog de gebruiker voortdurend bij de les over de effecten van de keuzes van nu op de situatie in de toekomst. Hierdoor weet de gebruiker voor wie hij dit doet en zal hij meer gemotiveerd zijn om actie te ondernemen, zowel op inhoudelijk als emotioneel niveau. En altijd met de financieel adviseur binnen handbereik. Zo werkt pensioen voor iedereen!

Meer weten?

Wil je meer weten over zo. pensioen of over andere manieren waarop Blueriq grip kan bieden op financiële zaken? Neem dan contact op met René.

Contact Plan een afspraak
René
Frankena
Solution Manager