Cover-blog2
27 juni 2023, door Sam Vermeule en Renee Albrecht Blog

CSRD: Wat moeten wij er mee?

Heb je een (elektrische) leaseauto? Lees je dit op een laptop? Heb je vanmorgen al een kopje koffiegezet? Scheiden jullie afval op kantoor?

Dit lijken misschien irrelevante vragen, maar ze worden binnenkort heel belangrijk voor bedrijven die aan de slag moeten met de CSRD.

Onze maatschappij staat namelijk voor de grootste én meest urgente uitdaging van deze tijd: de transitie naar een duurzame economie! En dat gaat verder dan alleen milieu gerelateerde onderwerpen, want ook sociale en menselijke aspecten, zoals goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkvloer, zijn onderdeel van de rapportageverplichtingen die in de CSRD worden geregeld.

Even de afkortingen op een rij: de CSRD is een Europese wetgeving en staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. De CSRD is het vervolg op de Non Financial Reporting Directive (NFRD). De NFRD was in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat bedrijven niet alleen rapporteren over de financiële resultaten, maar ook over de ESG-thema’s Milieu, Maatschappij en Bestuur (ESG staat voor Environmental, Social en Governance). Belangrijke wetgeving, in een tijd van klimaatcrisis, globalisering, sociale uitdagingen en misstanden in waardeketens. Echter, helaas heeft de NFRD onvoldoende geleid tot de transparantie en verduurzaming waarop werd gehoopt. Daarom komt de EU nu met een flinke uitbreiding op de NFRD, namelijk de CSRD!

Wat is dan die uitbreiding? De CSRD-richtlijn heeft als doel om te zorgen voor openbaar beschikbare informatie over duurzaamheidsrisico’s en de impact op mens en milieu door ondernemingen. Om dat te bereiken is de reikwijdte van de CSRD een stuk groter dan die van de NFRD! Veel meer bedrijven worden geraakt dan voorheen. In de EU moeten de circa 50.000 grootste bedrijven in de EU rapporteren volgens deze wetgeving, en dat tegenover de 12.000 van de NFRD. Dat is een groei van 417%!

De enorme uitdaging voor al deze bedrijven wordt gevormd door de omvang van zaken waarover gerapporteerd moet worden, het enorme aantal benodigde datapunten dat daarmee gepaard gaat (en welke soms nog niet bestaan), gebrek aan kennis en expertise, en gebrek aan geschikte IT-systemen en benodigde data. Geen enkel bedrijf is hetzelfde en daarom ook de CSRD vereisten niet. Elk bedrijf moet in kaart brengen aan welke regels moet worden voldaan, welke data moet worden verzameld, en op welke manier hierover moet worden gerapporteerd. En daar komt een heel belangrijk aspect bij, namelijk dat de CSRD bedrijven verplicht om niet alleen over de eigen situatie te rapporteren, maar over de gehele waardeketen. Dat geldt dus ook voor de financiële dienstverlening. Wat betekent dat voor de hypotheekketen, zowel aan de kant van distributie en funding? Welke informatie moet er vanuit ketenpartners worden opgehaald? Of hoe moeten Pensioenfondsen rapporteren over de (wereldwijde) bedrijven waarin zij beleggen? Je kunt je voorstellen dat dit enorm complex is. En dan te bedenken dat de eerste bedrijven al over boekjaar 2024 moeten rapporteren. 

De rapportage standaarden zijn weliswaar nog in ontwikkeling maar wachten is echt geen optie!

Kortom, veel complexiteit, veel unieke situaties en manieren om een doel te bereiken, en veel verschillende stakeholders. Het is een puzzel die we gezamenlijk zullen moeten leggen. Simpelweg door eraan te beginnen, samen te werken en samen te leren. Want tijd om te leren is er gelukkig nog wel. Als we nu beginnen, nu vaart maken! Met Blueriq willen we daaraan bijdragen. Want wij denken dat onze technologie bij uitstek geschikt is om in te zetten bij het verzamelen van de benodigde data, te toetsen op regelgeving, de samenwerking te faciliteren met zowel interne als externe stakeholders, en de opbrengst te verwerken tot (deel)rapportages.

Want Blueriq is juist ontwikkeld om complexiteit beter te beheren, flexibiliteit effectief te faciliteren, en samenwerking efficiënt te orkestreren. Dit alles met behulp van onze krachtige rule-, case-, en proces engine waarmee we dynamische procesondersteuning mogelijk maken.

Blueriq heeft de technologie, maar de reis naar praktische CSRD-rapportages moeten we gezamenlijk maken. Wij zijn op zoek naar bedrijven in de financiële dienstverlening die gestart zijn met het ontrafelen van de CSRD-verplichtingen en op zoek zijn naar effectieve procesondersteuning om aan die verplichtingen te voldoen. Bedrijven die ook geloven dat samenwerking de manier is om een thema als dit beet te pakken. Bedrijven die zich actief willen inzetten om de transitie naar een duurzame economie te versnellen door deze transparant te maken!

Benieuwd?

Meer weten over de CSRD en hoe Blueriq hierbij kan helpen? Neem contact op met René of download het CSRD stappenplan.

CSRD Stappenplan Contact
René
Frankena
Solution Manager