Applicaties of apps in de zorg
22 november 2021, door Hans van Rooij Blog

Context is alles, ook in de zorg

In het Computable-magazine las ik een artikel getiteld ‘Overheid staart zich blind op technologie’. Als voorbeeld wordt de Corona-app genoemd. Die app was gericht op het vaststellen of besmette personen met jou in contact zijn geweest. Volgens de denktank is een app zonder context niet de silver bullet om een epidemie tegen te gaan. Contactonderzoek en vervolgacties waren niet op orde.

De originele publicatie van dit artikel is te vinden op Computable.nl 

Losse apps

Niet alleen in de strijd tegen het coronavirus worden apps ingezet. Datzelfde geldt voor andere thema’s binnen de zorgsector. Digitalisering in de zorg wordt voornamelijk vertaald naar apps. Bijvoorbeeld om een bepaalde aandoening te kunnen monitoren of een specifiek probleem op te lossen. Voor de ontwikkeling van die apps worden tientallen miljoenen euro’s aan subsidies verstrekt. Dit zijn goede ontwikkelingen als bepaalde ziekten hierdoor eerder herkend kunnen worden. De moraal van het verhaal blijft; met enkel losse apps komen we niet ver genoeg om mensen écht verder te helpen en thema’s in de zorg aan te pakken. Dit geldt zowel vanuit het oogpunt van de patiënt als van de zorgprofessional.

Heel veel apps

Multimorbiditeit betekent dat er twee of meer chronische ziekten tegelijk voorkomen bij dezelfde persoon. Hoewel het vrij zeldzaam klinkt, komt het vaak voor: ruim zeventig procent van de Nederlandse ouderen (55 jaar en ouder in dit geval) met een chronische ziekte, heeft nóg een of meerdere chronische ziekten.

Meerdere aandoeningen, meerdere specialisten en behandelaren en heel veel apps dus.

Comorbiditeit komt nog veel vaker voor en wil zeggen dat een patiënt meerdere aandoeningen heeft gerelateerd aan een (chronische) ziekte of aandoening. Daar komt dan vaak nog maatschappelijke en/of sociale problematiek bij. Meerdere aandoeningen, meerdere specialisten en behandelaren en heel veel apps dus. Natuurlijk is de zorg met al deze middelen gericht op mensen helpen. Ik ben van mening dat een integrale samenwerking tussen zorgverleners, maar ook andere vormen van bijvoorbeeld sociale hulpverlening, patiënten écht verder helpt. Waarbij behandelaren samenwerken aan het zo goed en efficiënt mogelijk helpen van elke patiënt. En zorg- en hulpverleners niet alleen vanuit hun eigen professie redeneren.

Roken en drinken

Een patiënt rookt en drinkt te veel, wat leidt tot allerlei klachten. De huisarts geeft tips hoe te stoppen met roken en beveelt zelfs een ‘stoppen-met-rokencoach’ aan. Dit lijkt een goed idee. Deze patiënt heeft echter ook problemen in zijn relatie door schulden en kan daardoor zijn huur niet betalen. In dit geval ligt de prioriteit bij het oplossen van het primaire probleem. Pas als de financiële situatie onder controle is en zijn relatie hersteld, staat deze patiënt wellicht open om met roken en drinken te stoppen. Door de juiste hulpverleners in één dossier te laten samenwerken, wordt er efficiënter aan de problemen gewerkt en is de kans op succes het grootst.

Administratieve lasten

Protocollen, richtlijnen, draaiboeken en procedures maken dat zorgverleners ongeveer veertig procent van hun tijd aan administratie besteden. Bijna de hélft van hun kostbare tijd. Hoe mooi zou het zijn als professionals in de zorg meer tijd kunnen besteden aan patiënten, door deze administratieve lasten te verlagen. Niet alleen de patiënten zelf zijn hierbij gebaat. Ook de professionals. Een integrale samenwerking in de zorg is de manier om dit te faciliteren. Er zijn al slimme systemen die protocollen, richtlijnen en procedures verregaand geautomatiseerd ondersteunen, zodat zorgverleners hier minder tijd aan spenderen. Een grote efficiencyslag is vrij snel te bereiken, waarbij de menselijke maat is geborgd.

Zorgverleners besteden ongeveer veertig procent van hun tijd aan administratie.

Patiënt voorop

Mijn boodschap aan de zorg is: redeneer vanuit de patiënt. Breng in kaart wat er speelt en maak samen met andere disciplines en stakeholders één behandelplan. Stel vervolgens jezelf in dienst van dat plan en dus van je gezamenlijke patiënt. Verdiep je in de context van je klant en laat technologie je hierin optimaal ondersteunen en begeleiden. Niet alleen afzonderlijke apps dus, maar een geharmoniseerde oplossing voor de gehele zorgketen rondom de patiënt. Dit zorgt niet alleen voor meer ruimte en aandacht voor elke patiënt, maar ook voor een verlaging van de administratieve lasten voor de professionals. Daar worden patiënten én de zorgverleners beter van.

Hoe pak je het neerzetten van een geharmoniseerde ketenoplossing aan die het mogelijk maakt om met meerdere behandelaars en instanties samen een patiënt verder te helpen? Vanuit één centrale waarheid? Het start door klein te beginnen. Vanuit één case. Ik heb gezien en ervaren dat het werkt en vertel je graag meer over deze ervaringen.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar Hans zijn inzichten en ervaringen in deze centrale waarheid in de zorg?
Neem dan contact op.

Contact
Hans
van Rooij
Senior Business Consultant