complexiteit-blog
27 juli 2023, door Menno Gülpers Blog

Complexiteit verdwijnt niet als sneeuw voor de zon

Ken je dit fabeltje?

"Zet een platform (zoals Blueriq) in en de complexiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon."

Nee natuurlijk niet. Complexiteit is een gegeven. Wet- en regelgeving, beleid, kennis in hoofden van medewerkers: het moet allemaal 100% volledig en precies vertaald worden naar Blueriq.

Geen bochtjes afsnijden

Ik zie het al voor me: Iedereen 5 ton hypotheek tegen 1% rente 30 jaar vast. Alle verzekeringen 100 euro per maand. Recht op subsidie? Tuurlijk. Bewijslast vanuit de burger? Nee joh, niet nodig.

Wet- en regelgeving is complex. Daar vind ik wat van, maar we moeten het ermee doen. Uitvoering van dat beleid moet dus volledig en precies. Daar kunnen we met Blueriq (of welk IT-product dan ook) niets op afdingen.

 

Model als vereenvoudiging van de werkelijkheid?

Het woordje Model suggereert misschien dat we een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid maken. Maar dat is dus niet zo. We maken geen versimpelde versie van de uitvoeringswerkelijkheid, maar bootsen deze precies en volledig na.

Waarom dan modelleren?

In onze modellen gebruiken we visualisaties, opknipmogelijkheden en verschillende soorten elementen met voorgedefinieerde gedrag. Al die elementen doen wat ze beloven, zonder dat je daar elke keer over na moet denken. Deze eigenschappen van ons platform maken dat je de gegeven complexiteit dus kunt visualiseren met allerlei diagrammen, op kan knippen in verschillende blokken en uit kunt smeren over meerdere elementen.

Uitlegbare beslissingen

Bij het beheersen van complexiteit hoort bovenal uitlegbaarheid. Want juist complexe berekeningen, afleidingen en rechtbepalingen verdienen uitleg. Onze decision requirements graphs helpen daarbij: De design time variant is een van de visualisaties die helpen bij het opstellen van complexe beslismodellen, de runtime variant bij het visualiseren en dus haarfijn uitleggen van genomen beslissingen.

Complexiteit onder controle

Door deze eigenschappen is de complexiteit inzichtelijk, beheersbaar, overdraagbaar en uitlegbaar te maken en hoef je dus niet 1-op-1 de complexiteit vanuit wet- en regelgeving en beleid in ons platform te stoppen. Want dan zou je helemaal niets gewonnen hebben. Echter, na implementatie is het er dus niet simpeler op geworden, ook al lijkt dat soms wel zo (wat heel knap is!).

Complexiteit verdwijnt dus niet als sneeuw voor de zon wanneer je Blueriq inzet. Dat kan geen enkel product overigens, of je moet echt bochtjes afsnijden.

~ De mooie (stock)foto is van het nationale park Grand Teton in de Verenigde Staten. Bij sneeuw en zon moest ik ineens hieraan denken, ook al is het inmiddels 17 jaar geleden dat ik daar was. Schitterende plek, een langgerekte bergkam die opdoemt in een verder redelijk plat Wyoming.

Meer weten?

Worstelt jouw organisatie met het automatiseren van complexe processen? Of ben je benieuwd naar alle mogelijkheden van ons platform? Neem contact op met Menno.

Contact Plan een afspraak
Menno
Gülpers
Blueriq Academy manager