Web-08265
23 februari 2023, door Blueriq Blog

Blueriq en PinkRoccade Local Government verlengen samenwerking voor de komende 5 jaar!

Ruim 10 jaar geleden stond PinkRoccade Local Government (unit Publiekszaken) voor een tweesprong vanwege een verouderd platform en de wens om te innoveren en om de service van gemeenten efficiënter en flexibeler te maken en was modernisering en innovatie van haar productlandschap noodzakelijk. Na onderzoeken en gesprekken tussen PinkRoccade Local Government en Blueriq werd besloten om de domein kennis van PinkRoccade Local Government te combineren met de ontwikkelervaring die Blueriq tijdens vele projecten in verschillende domeinen heeft opgedaan. Tijdens de projectfase is op basis van het Blueriq softwareplatform het fundament gelegd voor iBurgerzaken.

De jaren na de projectfase, waarbij de gehele realisatie onder regie van Blueriq werd uitgevoerd, heeft PinkRoccade Local Government de transitie gemaakt naar een situatie waarbij ze eigen teams heeft ingericht die geheel zelfstandig ontwikkelen met de Blueriq software.

In de huidige samenwerking leren we veel van elkaar door kennisuitwisseling op het gebied van domein-, product- en cloud ontwikkeling. Daarnaast draagt PinkRoccade Local Government flink bij aan de productontwikkeling van Blueriq door als stakeholder heel direct input en feedback te geven op opgeleverde releases en de roadmap.

PinkRoccade Local Government werkt momenteel hard aan een nieuwe stap richting een meer proactieve dienstverlening op basis van life events. Hierbij geldt dat data via api's beschikbaar gesteld wordt om de dienstverlening in de keten en richting de burger mogelijk te maken. We noemen deze beweging ook wel van proces gedreven dienstverlening naar dienstverlening op basis van life events.’ De software van Blueriq is uitermate geschikt om dit mogelijk te maken.

In de laatste maand van 2022 zijn beide organisaties een vernieuwde 5-jarige overeenkomst aangegaan waardoor PinkRoccade Local Government gebruik zal blijven maken van de Blueriq software voor haar product iBurgerzaken en beide organisaties elkaar zullen inspireren om te blijven ontwikkelen en innoveren.

 

Jan en Tjerk 09 -1202022

 

Meer weten?

Meer informatie over de waarde die PinkRoccade Local Government realiseert voor gemeenten met de hulp van Blueriq? Download dan de klantcase en lees het verhaal van iBurgerzaken van start tot nu. Of neem contact op met Dominique.

Klantcase Contact
Dominique
de Wit
Commercieel Manager