User Experience of Blueriq Applications (UXB)

Vaak genoeg zie je dat de papieren formulieren van weleer ongeveer één-op-één gedigitaliseerd zijn en dat bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties niet de gebruiker maar de bouwer centraal staat. Dit is niet bevorderlijk voor het gebruik en de acceptatie van de applicatie, maar jij als business engineer kunt hier het nodige in betekenen.

UXB.PNG

Aankomende trainingen

  • 1 maart
  • Voor cursusdata op maat, neem contact op via de mail-knop onderaan deze pagina

Doelstelling

  • Deelnemers krijgen inzicht in UX en hoe dit in hun dagelijkse Blueriq werkzaamheden toegepast kan worden om gebruiksvriendelijkere applicaties creëren met het oog op (eind-)gebruikers.

Doelgroep

  • Business engineers

Duur

1 dag (9:30 – 16:30)

Benodigde voorkennis

  • Succesvol afgeronde Business Modeling Foundation
  • Drie maanden praktijkervaring

Onderwerpen

  • Wat is UX?
  • UX principes toepassen in Blueriq
  • Gedragen UX-designs creëren
  • Usability evaluaties in theorie en praktijk

Aanmelden voor deze training?

Voor meer informatie over User Experience of Blueriq Applications (UXB), inschrijving of de mogelijkheid voor andere cursusdata dan standaard gepland, neem contact op met Blueriq Academy (learning@blueriq.com) via onderstaande knop.

Mail Blueriq Academy