Senior Business Engineer

Erik Ittmann

ICT en Business gezamenlijk is het beheersen van emotie gedreven kennis vraagstukken. Soms zijn de oplossing enorm rationeel en daarna vooral gedreven door emoties. Mijn doel is om daarbinnen persoonlijke en efficiënte dienstverlening te realiseren voor u en uw klanten.

erik_ittman (1)