Thema_Datadriven
Blueriq Connect Data driven, proactive servicing

Proactieve dienstverlening door effectief gebruik van klantdata

Je kunt meer halen uit je relaties met je klanten door een proactieve klantbenadering. Beschik je over veel klantinformatie, maar ontbreekt het nog aan intelligentie om die informatie in te zetten om de klant actief te benaderen? Wij stellen je in staat hier meer uit te halen met datadrivenproactive servicing. Het maakt preventief beheer mogelijk. Zo kunnen onnodige kosten worden voorkomen en creëer je sterkere relaties met je klanten.

Laat klantdata voor je werken

Elke klant is uniek en niet iedereen zit te wachten op een proactieve houding van zijn dienstverlener. Het is dus belangrijk om met iets te komen waarmee je een klant echt verder helpt. Denk aan de vroegtijdige signalering van schuldenproblematiek. Een thema dat nú veel mensen wakker houdt. Vaak is een (toekomstige) schuld door het slim inzetten van data al in een vroeg stadium te herkennen en met de juiste acties zelfs te voorkomen. Dit is reden voor klanten om echt ambassadeur te worden van jouw organisatie en het geeft je medewerkers meer zingeving in hun werk. In het geval van vroegtijdig signaleren van betalingsproblemen, bespaart je organisatie aanzienlijk qua kosten. Wil je ervaren hoe dit werkt?

Neem contact op
klantdata

Het klantdossier: realtime inzicht

Het startpunt voor een proactieve dienstverlening is het creëren van één centrale waarheid. Informatie die versnipperd en verstopt is over verschillende silo’s en systemen, brengen we daarom naar één centraal klantdossier. Zodat alle belangrijke stakeholders samen kunnen werken op basis van dezelfde informatie. Hiervoor koppelen we het klantdossier waar nodig met externe partijen en bestaande IT-systemen en informatiebronnen. Met een centraal klantdossier stellen we je in staat om proactief in te spelen op de persoonlijke situatie van elke klant. 

Kijk hoe dit werkt
klantdossier
onze aanpak

Datadriven, proactive servicing voor jouw organisatie

Mogen we je helpen om meer uit de relatie met je klanten te halen? We starten altijd met je meest waardevolle klantreis, bijvoorbeeld betalingsregelingen. Eén van de klantreizen die je niet kunt standaardiseren als je jouw klant écht wilt helpen. Het doorleven van je meest waardevolle klantreis is voor ons het vertrekpunt. Zo krijgen we samen met de experts binnen jouw organisatie een goed beeld van de uitdagingenDe stappen die daarna volgen, kennen altijd een dynamische volgorde. Hoe dan ook zorgen we ervoor dat je binnen een aantal weken de waarde van Blueriq ervaart

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Neem dan contact op met Dominique de Witexpert op het gebied van datadrivenproactive servicing  

 

Contact Plan een afspraak
Dominique
de Wit
Commercieel manager