Als kennisintensieve, regelgedreven bedrijfsprocessen de kern zijn van uw dienstverlening, dan weet u hoe complex het is om écht wendbaar te zijn. Overheden, banken, verzekeraars en andere dienstverlenende organisaties willen graag snel en efficiënt kunnen inspelen op dynamische marktontwikkelingen en veranderende wetgeving. Het probleem is echter dat de uitvoeringsregels van deze processen vaak niet op een structurele manier zijn vastgelegd. Niet centraal, niet herhaalbaar en niet schaalbaar. Waardoor elke aanpassing een tijdrovend en kostbaar traject is.

Bij Blueriq vinden we dat de inrichting van uw bedrijfsprocessen niet geremd mag worden door ICT. Integendeel, ICT moet uw dienstverlening versterken. Uw servicelevel op een hoger niveau tillen. En uw organisatie helpen om duurzaam te groeien. Blueriq maakt dit mogelijk door uw bedrijfsprocessen binnen één centrale omgeving te modelleren, automatiseren en integreren. Zo kunt ú sneller reageren en beslissingen nemen op basis van juiste en actuele informatie. Bovenal krijgt u meer inzicht en meer controle over uw bedrijfsprocessen. Want als in uw markt elke dag andere spelregels gelden, dan zorgt u toch dat u zélf het spel bepaalt?

Bekijk de visie van Blueriq op úw markt

 

Elke organisatie heeft te maken met dynamische marktontwikkelingen. Met continu wijzigende wetten en regels. Met veranderende businessmodellen. Met klanten die verwachten dat uw dienstverlening helemaal van nu is. Blueriq helpt u om honderd procent ingericht te zijn op deze veranderingen.

Maak kennis met Blueriq

Benieuwd hoe Blueriq úw organisatie wendbaar kan maken? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om een presentatie te geven en samen uw wensen door te nemen. Ook laten we een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang L, kantoor 6239)
5222 AE 's Hertogenbosch

Vragen over onze opleidingen?
learning@blueriq.com

+31 (073) 645 04 60