Blueriq.com maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Make your own rules!

Zoals in één van mijn eerdere columns te lezen is, heb ik iets met schermen. Bij deze edele sport ben ik sinds kort ook officieel scheidsrechter. Daarbij probeer ik bij elke wedstrijd de regels juist toe te passen. Onlangs raakte ik daar per e-mail over in gesprek met een mede scheidsrechter. Waarbij ik op een bepaald moment onbewust afsloot met mijn zakelijke emailhandtekening, inclusief bedrijfsondertekening. Gevat als de andere scheidsrechter is, vroeg hij al snel: “waarom staat er “make your own rules” onder jouw email, terwijl wij het juist hebben over het eenduidig toepassen van regels?” Na ook zelf wat te gniffelen bedacht ik me dat ook hier de analogie eigenlijk niet ver weg is. De quote “make your own rules”, die bij Blueriq hoort, gaat over het flexibel omgaan met je eigen regels. Dat wil zeggen, overheidsinstellingen moeten zelf in staat zijn hun eigen (bedrijfs)regels te formuleren en toe te passen. Zij willen niet gedwongen zijn om zich aan te passen aan ICT systemen omdat die niet met flexibiliteit om kunnen gaan. Blueriq gaat over regelbeheersing, het correct toepassen van regels in ICT maar ook over het beheersbaar veranderen van die regels.

In de schermwereld is het niet anders. De wedstrijdregels veranderen nog al eens en regelmatig ontstaat er een discussie tussen schermers en scheidsrechters; over hoe een regel werkt, of hij van toepassing is, juist wordt toegepast of zelfs over een bepaalde geldigheid van de regel. Zo zijn er wijzigingen in kledingeisen die gefaseerd zijn ingevoerd, van internationale wedstrijden tot aan de recreantentoernooien, waar ik overigens zelf ook nog wel eens aan mee doe. De scheidsrechter moet tijdens een wedstrijd bepalen of een treffer juist is toegebracht, of de schermers geen overtredingen maken en indien nodig, straffen uitdelen. Met Blueriq kunnen organisaties regels eenduidig vastleggen, met versiebeheer en traceerbaarheid zodat zij altijd weten welke versie van een regel van toepassing is en hoe deze moet worden toegepast. Ook kunnen zij hierdoor aan de betrokkenen uitleggen waarom een bepaalde beslissing genomen is.

Jureren bij schermen is (gelukkig?) nog steeds mensenwerk. Als scheidsrechter probeer ik de juiste regels toe te passen op de juiste manier. Niet zelden moet ik dat ook uitleggen aan, meestal, de benadeelde schermer. Ook hier komt steeds meer digitale ondersteuning in de vorm van elektrische aanwijsapparaten en soms zelfs video, maar het blijft een kwestie van interpretatie. Interpreteren van de feiten (de gevechtsgang), correct toepassen van de regels, traceerbaar maken naar de bron (het reglement) en kunnen uitleggen aan de schermer zijn vereiste vaardigheden. Voor een overheidsinstantie, belast met subsidies, vergunningen, inspecties of registers is dat niet anders. Zij moeten in staat zijn de feiten te interpreteren, de juiste beslissing te nemen, op basis van de wet én dit kunnen uitleggen aan de burger. En dat moeten ze allemaal zelf kunnen doen en beheren in bedrijfsregels. Kortom, make your own rules!

Freek van Teeseling
Solution architect Blueriq

Freek van Teeseling
Solution Architect Overheid

06 27 87 89 74
f.van.teeseling@everest.nl

Make your own rules

Elke organisatie heeft te maken met dynamische marktontwikkelingen. Met continu wijzigende wetten en regels. Met veranderende businessmodellen. Met klanten die verwachten dat uw dienstverlening helemaal van nu is. Blueriq helpt u om honderd procent ingericht te zijn op deze veranderingen.

Met Blueriq kunt u sneller reageren en beslissingen nemen op basis van juiste en actuele informatie. Bovenal krijgt u meer inzicht en meer controle over uw bedrijfsprocessen. Want als in uw markt elke dag andere spelregels gelden, dan zorgt u toch dat u zélf het spel bepaalt?

Maak kennis met Blueriq

Benieuwd hoe Blueriq úw organisatie wendbaar kan maken? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om een presentatie te geven en samen uw wensen door te nemen. Ook laten we een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang L, kantoor 6239)
5222 AE 's Hertogenbosch

Vragen over onze opleidingen?
learning@blueriq.com

+31 (073) 645 04 60