Blueriq.com maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Je doet het helemaal verkeerd, Menno!

Ik ging laatst met vrienden naar een Escaperoom. Deze bestond uit meerdere kamers die je achter elkaar moet ontgrendelen. Bij binnenkomst in de eerste kamer ging iedereen direct fanatiek zoeken en puzzelen. Ik liep meteen naar de uitgang van de eerste kamer en voelde of de deur open was. “Je doet het helemaal verkeerd Menno. Je moet puzzelen.” In de tweede kamer deed ik het nog “verkeerd” en liep ik weer meteen naar de (ook weer gesloten) uitgang. Bij de derde en vierde kamer puzzelde ik meteen vrolijk mee.

De escaperoom doet mij denken aan de soort processen die we met Blueriq implementeren en die ik dus ook in onze opleidingen gebruik. Dat zijn processen die een vooraf vastgesteld doel hebben, zoals een aanvraag inwilligen. Makkelijk te vergelijken met een escaperoom. Bij een escaperoom is er ook een vooraf vastgesteld doel, namelijk eruit komen. Niet alleen de doelen, maar ook de processen zijn vergelijkbaar. Processen van Blueriq bestaan altijd uit meerdere fases – in het geval van de escaperoom de kamers – die elk ook een doel hebben, zoals het verzamelen van informatie of het nemen van een besluit. Als er voldoende gegevens bekend zijn in een fase, springt het proces meteen door naar de volgende fase. Zelfs als er nog van alles te doen is in die fase. Of in termen van de escaperoom: er zijn nog onopgeloste puzzels. Als er voldoende informatie is om door te gaan – de deur gaat open – dan gaan we meteen door en laten we de puzzels links liggen. Ik denk dat ik daarom meteen naar de deur in de eerste kamer liep. In mijn (een beetje door deze processen gekleurde) ogen ging het bij die kamer maar om één ding: eruit gaan.

Mijn vrienden werken niet in de IT. Toen ik bij de borrel achteraf aan de hand van de proces-analogie mijn gedrag in de eerste kamer verklaarde, begon het ook niet te dagen. Sterker nog, zij waren juist van mening dat flexibele processen helemaal niet bestaan! De processen die zij kennen (zoals de aanvraag voor een vergunning, hypotheek of verzekering) zijn lineair, bestaan uit talloze stappen die altijd allemaal doorlopen moeten worden, door iedereen die het proces start. In escaperoom-termen: puzzelen om het puzzelen. Niet om het doel te bereiken: de escaperoom verlaten. Ze ondergaan processen en beschouwen deze als een gegeven. Soms zelfs als een noodzakelijk kwaad.

Bij Blueriq ontwerpen we processen. Daarbij houden we altijd in het achterhoofd dat het behalen van het doel belangrijker is dan het uitvoeren van de voorgeschreven activiteiten. En dat de manier om snel en eenvoudig bij het doel te komen, per persoon verschilt.

Kortom, wij puzzelen niet om het puzzelen zelf. En ik deed het dus helemaal niet verkeerd!

Menno Gülpers
Manager Blueriq Academy

Make your own rules

Elke organisatie heeft te maken met dynamische marktontwikkelingen. Met continu wijzigende wetten en regels. Met veranderende businessmodellen. Met klanten die verwachten dat uw dienstverlening helemaal van nu is. Blueriq helpt u om honderd procent ingericht te zijn op deze veranderingen.

Met Blueriq kunt u sneller reageren en beslissingen nemen op basis van juiste en actuele informatie. Bovenal krijgt u meer inzicht en meer controle over uw bedrijfsprocessen. Want als in uw markt elke dag andere spelregels gelden, dan zorgt u toch dat u zélf het spel bepaalt?

Maak kennis met Blueriq

Benieuwd hoe Blueriq úw organisatie wendbaar kan maken? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om een presentatie te geven en samen uw wensen door te nemen. Ook laten we een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang L, kantoor 6239)
5222 AE 's Hertogenbosch

Vragen over onze opleidingen?
learning@blueriq.com

+31 (073) 645 04 60