Blueriq.com maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Hoe tevreden zijn Blueriq gebruikers?

In het eerste kwartaal van 2017 hebben we de tevredenheid van alle Blueriq gebruikers gemeten. In dit artikel delen we de belangrijkste leer- en actiepunten.

Tevreden over Blueriq producten
Via een online vragenlijst hebben we Blueriq gebruikers gevraagd naar hun tevredenheid op het gebied van diverse Blueriq producten, de Blueriq Community en Customer Support. De meeste Blueriq gebruikers gaven aan tevreden of zeer tevreden te zijn met Blueriq Studio (57%), Blueriq Runtime (57%) en de Blueriq Community (58%). Ook waren Blueriq gebruikers tevreden met Customer Support. Meer dan 85% van de Blueriq gebruikers die Customer Support in de laatste 6 maanden heeft gebruikt gaf aan (zeer) tevreden te zijn.

Ook hebben we de Net Promotor Score (NPS) van Blueriq gemeten. De NPS geeft aan in welke mate gebruikers mogelijk een product of dienst actief zouden aanbevelen. Met een uitkomst van -9 valt er voor ons nog veel te winnen. Maar, nog veel belangrijker is de toelichting die Blueriq gebruikers gaven op deze NPS vraag. Zo waren actieve promotors van Blueriq tevreden met het aanpassingsvermogen van Blueriq, en gaven passieve promotors aan dat er verbetermogelijkheden zijn op het gebied van de usability van de Blueriq studio en het creëren van debug mogelijkheden.

button-infographic

Actiepunten
Op basis van de antwoorden op alle vragen en de toelichting hebben we drie leer- en actiepunten voor komend jaar:

  1. Meer inzicht geven in de werkzaamheden van team Blueriq op de Blueriq Community, zowel korte termijn als lange termijn
  2. Verbeteren van de usability van zowel de Blueriq Studio als Blueriq runtime met behulp van het inzetten van een stem systeem.
  3. Verbeteren van de documentatie op de Blueriq Community door herstructurering, het toevoegen van nieuwe content en het verbeteren van de zoekfunctie.

Zien we je volgende keer weer?
De feedback van Blueriq gebruikers is erg belangrijk voor ons. Met deze feedback kunnen we Blueriq blijvend verbeteren. Het Blueriq Satisfaction onderzoek voeren we daarom tweemaal per jaar uit. Kunnen we een volgende keer weer rekenen op je ervaring, ideeën en feedback?

Heb je vragen, opmerkingen of wil je volgende keer ook je persoonlijke ervaring met Blueriq delen? Neem dan contact met ons op via support@blueriq.com

Make your own rules

Elke organisatie heeft te maken met dynamische marktontwikkelingen. Met continu wijzigende wetten en regels. Met veranderende businessmodellen. Met klanten die verwachten dat uw dienstverlening helemaal van nu is. Blueriq helpt u om honderd procent ingericht te zijn op deze veranderingen.

Met Blueriq kunt u sneller reageren en beslissingen nemen op basis van juiste en actuele informatie. Bovenal krijgt u meer inzicht en meer controle over uw bedrijfsprocessen. Want als in uw markt elke dag andere spelregels gelden, dan zorgt u toch dat u zélf het spel bepaalt?

Maak kennis met Blueriq

Benieuwd hoe Blueriq úw organisatie wendbaar kan maken? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om een presentatie te geven en samen uw wensen door te nemen. Ook laten we een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang L, kantoor 6239)
5222 AE 's Hertogenbosch

Vragen over onze opleidingen?
learning@blueriq.com

+31 (073) 645 04 60