Blueriq.com maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Blueriq Certificering maakt kwaliteit inzichtelijk

Om de kwaliteit van alle Blueriq professionals te garanderen, is Blueriq Certificering ontstaan. Het aantal Blueriq professionals in Nederland groeit. Het belang om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de professionals wordt daardoor steeds groter. Blueriq Certificering certificeert en registreert professionals op basis van hun Blueriq kennis en ervaring door praktijkgerichte audits. Hierdoor krijgt de markt meer zekerheid over de te verwachten en geleverde kwaliteit van de Blueriq professional. Op korte termijn worden de Blueriq professionals geregistreerd en opgenomen in het openbare Blueriq Register.

Drie kennisniveaus in twee tracks

Na het doorlopen van een basistraining volgt een registratie in het Blueriq Register. Afhankelijk van de gevolgde training wordt een professional geregistreerd in de Business Track of Technical Track. Na deze basisregistratie kan de Blueriq professional zichzelf laten certificeren op één van de drie niveaus; Associate, Professional of Expert. Dit is afhankelijk van de gevolgde vervolgtraining(en) en bewezen ervaring. Ook bieden we de mogelijkheid om een bepaald specialisme te laten bijschrijven bij de certificering. Voor meer informatie over de eisen die we stellen per kennisniveau verwijzen we naar het reglement.

Certificeringscommissie

Blueriq professionals zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van een certificeringsaanvraag. Zij dienen deze aanvraag, voorzien van de nodige bewijslast, bij de certificeringscommissie in. Deze commissie beoordeelt de certificeringsverzoeken nauwkeurig en in het geval van toekenning zorgt de commissie voor de registratie in het Blueriq Register. De Certificeringscommissie wordt ondersteund door de Commissie van Toezicht, zij bewaken het proces en houden toezicht op een objectieve toetsing.

Blueriq Register

Gecertificeerde Blueriq professionals zijn opgenomen in het openbare Blueriq Register op my blueriq.

Meer informatie

Voor meer informatie over Blueriq Certificering kunt u de uitgebreide beschrijving en het reglement lezen of contact met ons opnemen via certificering@blueriq.com

Blueriq Certificering

 

Make your own rules

Elke organisatie heeft te maken met dynamische marktontwikkelingen. Met continu wijzigende wetten en regels. Met veranderende businessmodellen. Met klanten die verwachten dat uw dienstverlening helemaal van nu is. Blueriq helpt u om honderd procent ingericht te zijn op deze veranderingen.

Met Blueriq kunt u sneller reageren en beslissingen nemen op basis van juiste en actuele informatie. Bovenal krijgt u meer inzicht en meer controle over uw bedrijfsprocessen. Want als in uw markt elke dag andere spelregels gelden, dan zorgt u toch dat u zélf het spel bepaalt?

Maak kennis met Blueriq

Benieuwd hoe Blueriq úw organisatie wendbaar kan maken? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag langs om een presentatie te geven en samen uw wensen door te nemen. Ook laten we een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden zien.

De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8 (ingang L, kantoor 6239)
5222 AE 's Hertogenbosch

Vragen over onze opleidingen?
learning@blueriq.com

+31 (073) 645 04 60