Onze aanpak voor een persoonlijke en efficiënte overheid

Maak kennis met Carlijn, een burger met een vraag voor de overheid. Ze is zelfstandig ondernemer, gedeeltelijk arbeidsongeschikt en wil met haar partner mee naar het buitenland verhuizen. Ze wil weten welke regelingen voor haar gelden. Haar situatie is complex. Hoe kan de overheid haar toch persoonlijke en efficiënt helpen?

Vaak wordt er bij digitalisering gekeken hoe de huidige processen gedigitaliseerd kunnen worden. Er worden vaak bepaalde cases gekozen en die worden één op één naar systemen vertaald. Dat kan anders. Begin niet bij de huidige technologie en processen, maar bij het begin van de klantreis. Wat is uw belofte aan de burger, in dit geval Carlijn? En hoe kunt u haar nu echt verder helpen? Samen met de kenniswerkers binnen uw organisatie gaan we aan de slag om deze belofte in kaart te brengen en waar te maken. Dit doen we in 5 fases.

De vijf fases van onze aanpak

Stap 1: Samen ontdekken

Samen met de kenniswerkers brengen we de processen in kaart aan de hand van uw meest complexe case. Op basis van deze case werken we naar een eerste werkbare versie van de applicatie. Deze fase kunt u zien als een eerste proefrit.

Stap 2: Bepalen wat er nodig is

Samenbepalen we wat er nodig is om echt waarde te creëren voor burgers, bedrijven én ambtenaren. Hieruit volgt een plan van aanpak uit, zodat duidelijk is wat er wanneer moet gebeuren.

Stap 3: Het proces herontwerpen

Steeds meer cases worden verwerkt in de nieuwe applicatie. Kenniswerkers denken mee over de complexe cases en kijken naar de behoeften van de gebruiker. Koppelvlakken worden gerealiseerd en zo wordt de Minimal Viable Product (MVP) van de applicatie opgeleverd.

Stap 4: Klaar om te gebruiken

Burgers, bedrijven en ambtenaren kunnen de applicatie meteen gebruiken. Aan de hand van de verbeterpunten die we signaleren tijdens het gebruik, ontwikkelen we verder door middel van korte iteraties. Samen werken we toe naar het in productie nemen van de applicatie voor een persoonlijke en efficiënte dienstverlening.

Stap 5: Continue verbeteren van de applicatie

De applicatie draait op volle toeren en het is tijd voor de overdracht naar beheer. In een afgesproken ritme onderhouden we de applicatie en passen we deze waar nodig aan, aan de hand van omstandigheden.

Youri Vaes


06 29 52 48 09
y.vaes@everest.nl

Paul-Leander Welink


06 25 73 65 72
pl.welink@everest.nl